2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Zašla jsem si na koncert…

admin
on Úno 16, 2019

Tento článek věnuji své sestře Evě Kubešové, za kterou se neschovávám ani nestydím, ale vážím si její odvahy a vůle.
Bylo pár minut po 18 hodině, když jsem vstoupila do školní jídelny plné lidí. Hned mě napadla myšlenka, vida ty dychtivé tváře, že to ani nevypadá jako na zastupitelstvu, ale spíše na nějakém koncertě a začala jsem se těšit, …
Koncert nesměle zahájila trubka, prvních pár taktů působilo trochu falešně, a fádně. Smyčcové kvarteto se pokusilo úvod vylepšit, ale scházely mu party, takže soulad nenastal. Trubka a bručivý fagot je svými tóny přehlušily. Ano, brzy jsem pochopila, že dnes udává melodii fagot a přizvukuje trubka. Ostatní doprovodné nástroje statečně držely melodii, která sice nebyla zcela čistá, ale dostatečně silná. Pravda, občas se někomu z nich podařilo dostat se na stejnou tóninu se smyčci, ale velmi zřídka a nesměle, aby se rychle vrátily k osnovou určené melodii.
Mé uši trpěly. Jsou zvyklé poslouchat kvalitnější muziku, zvláště holdují té ze 60 let, což byla sama o sobě léta plná ideálů a naděje lepších zítřků. Co to je za hudební žánr? Smyčcové kvarteto hraje rondo (vysvětlivka: rondo=hudební žánr, kdy se melodie stále vrací ke stejnému motivu, nejznámější české rondo je Pějme píseň dokola) a žesťové nástroje se je snaží přehlušit a úspěšně se jim to daří. Obdivuji svou sestru. Je to její premiéra a drží se statečně. Její viola nezná falešné tóny a zdá se, že se i snaží proniknout do melodie dechových nástrojů, ty jí ale briskně unikají.
Na štěstí měly žestě časté pauzy. Ono to není snadné udýchat fagot, také je třeba se poradit, jak dál. Aby nám to ladilo. I když třeba falešně, ale všem stejně. Naštěstí dnes nehráli všichni. Úplně vzadu mezi posluchači seděl trombón a dělal jako když tam není, nevydal jediný tón. Asi čekal, že dostane sólo, ale nestalo se.
Ke konci koncertu, který trval ostatně až příliš dlouho, se pod pomyslným pódiem vytvořil kotel a v něm to pěkně vřelo. Houslové klíče, basové klíče, noty, osnovy i pauzy, křížky a béčka, hudební názvosloví hrozilo překypět a ztrestat hudebníky. Některé nástroje to psychicky neunesly a prchly. Jejich part zůstal nedohrán.
Koncert opět zakončilo sólo znavené trubky. Pokračování bude 11. dubna, přijďte si poslechnout.
Nebyl to žádný hudební zážitek, ale možná když se nástroje více sehrají, doplní chybějící party, žestě se sladí se smyčci , kterým včas dodají noty a pozvou je na zkoušky, tak třeba si 11.dubna přijde na své i občan posluchač. Bude mít zážitek a třeba i užitek. Budeme se těšit.

Marie Břicháčková