2010-2014, LKNK, Příspěvky

Zamlčené náklady?!

admin
on Úno 16, 2019

Lze zamlčet to, co je veřejně známo a vyvěšeno?

– reakce na náhledy paní starostky v Lomnických listech číslo 5 – Květen 2011 : „Také nám bylo zamlčeno, že je třeba šetřit na Skládku komunálních odpadů ve Stráži nad Nežárkou, ta je v majetku Svazu měst a obcí regionu Třeboňsko (SORT)  a my jsme členem SORTu. Finanční podíl našeho města je spočítaný na 1,4 mil. Kč, naspořit by se měl během 4 let. V letech 2011-2014 vždy po 350 tis. Kč. O této částce jsme nevěděli, v rozpočtu města s ní doposud není počítáno.“

U s n e s e n í č. 357/17/Z/2010 (bod 17 programu)

Zastupitelstvo města předběžně souhlasí se spolufinancováním rozšíření skládky TKO Stráž v rámci sdružení SORT a s tvorbou finanční rezervy v rozpočtu města na období 2011 – 2014. Město Lomnice nad Lužnicí se bude podílet částkou 1 410 256,-Kč. Dle předloženého návrhu je toto možné rozložit do 4 let a to v těchto částkách v každém roce 2011-2013 ve výši 352 000,-Kč a v roce 2014 ve výši 354 256,-Kč.

Tolik zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města z 30.9.2010.

Jen pro doplnění – problematiku jsem připomínkovala při schvalování usnesení č. 65/3/Z/2011 Zastupitelstva města dne 21.3.2011, kdy mi bylo paní starostkou sděleno, že do rozpočtu SORTu  nemusíme v letošním roce vkládat žádný finanční podíl. Jako člence správní rady SORTu  jí tou dobou muselo být velmi dobře známo, že naše město složení tohoto finančního podílu nemine v průběhu následujících let.

Svazek obcí regionu  Třeboňsko řešil tuto problematiku v závěru roku 2010 s dostatečným předstihem tak, aby jednotlivé obce byly schopny zapracovat své finanční podíly do schvalovaných rozpočtů na rok 2011. O tom ostatně svědčí přijaté usnesení Zastupitelstva   města ze dne 30.9.2010.

To, že není s touto částkou dosud počítáno v rozpočtu města, zřejmě jen s obtížemi půjde připisovat starému vedení radnice.

Ing. Eva Kubešová