2010-2014, LKNK, Příspěvky

Vznik webových stránek

admin
on Úno 16, 2019

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám ve stručnosti vysvětlili co nás vedlo k založení internetových stránek a v médiích tak zveřejňovat naše názory, nápady či glosy.

Zhruba za poslední rok se práce našeho klubu (LKNK) v čele s tehdejším starostou města panem Karlem Zvánovcem stala terčem mnoha a mnoha útoků, lží a pomluv ze strany nově vzniklé buňky místní organizace ČSSD. Tyto útoky, lži a pomluvy bohužel neustaly ani po jejich vítězství v komunálních volbách na podzim loňského roku. Po celou dobu jsme se zdržovali jakýchkoliv mediálních odvet vůči tomuto zlu, v přesvědčení, že slušní a chytří lidé brzy pochopí. Jediná psaná forma od nás vydaná, bylo pět předvolebních letáků, z nichž byla v prvním zhodnocena naše dvanáctiletá činnost na radnici, ve druhém představen volební program pro následující čtyřleté období, ve třetím vysvětleno téma údajných astronomických dluhů města, ve čtvrtém podrobně odpovězeno na mnohé nepravdy a mystifikace konkurence v předvolebním boji a v pátém vyslovena výzva občanům, aby v nastalých volbách měřili výsledky odvedené práce. Toliko tedy naše mediální aktivita za poslední rok.

Bohužel, útoky ze strany „nově vládnoucích“ představitelů města neustávají. Asi tou poslední kapkou se stalo zneužití Lomnických Listů, které se, jak někdo v éteru trefně poznamenal, staly tištěnou propagandou vládnoucí strany za městské peníze. Není naším cílem zvyšovat napětí v Lomnici, naopak cílem je pro Lomnici pracovat. Myslíme, že tak i  činíme, stačí si povšimnout jmen v našem klubu a uvědomit si kolik hodin (samozřejmě neplacených) v různých volnočasových aktivitách pro Lomnici odvedli a stále odvádějí. Musíme však ale také začít podávat ucelené a pravdivé informace lomnickým občanům, kteří jsou účelově a s nechutnou agresivitou, balamuceni ve prospěch jedné strany. Jak totiž známe lídra tohoto účelového stranického seskupení , nepřepokládáme, že by byla uvnitř této strany jakákoliv síla, která by to dokázala zastavit. A my prostě musíme začít bránit nejen sebe, ale hlavně naši Lomnici, která má velký potenciál vyrůst v hezké a příjemné městečko, jehož veřejní představitelé ctí alespoň základní etické hodnoty, jako je korektnost, slušnost, zdvořilost a pravdomluvnost.

V Lomnici nad Lužnicí dne 21.2.2011