2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Vydělá žaloba na nákup nového vozu?

admin
on Úno 16, 2019

Zase jedna „pravda“ uvedená na webových stránkách místní organizace ČSSD viz tento článek

v podání pana předsedy MUDr.Romana Bílka

Pane místostarosto,

se zájmem sleduji Vaše počínání v důležitém úřadu, obdivuji, jak nezištně dokážete pracovat pro město i jeho obyvatele, nedá mi nekomentovat jeden z posledních článků na vašich internetových stránkách. Jedná se o zásadní příspěvek s názvem Smrt jedné fámy. V tomto článku uvádíte, cituji: „Žádné auto nikdo nekupuje, ani kupovat nechtěl.“

Toto tvrzení však nekoresponduje s usnesením Rady města z 16. schůze konané 24.11.2010. Pod číslem usnesení  388/16/R/2010 se v zápisu zveřejněném na oficiálních webových stránkách uvádí:

Usnesení č. 388/16/R/2010

Rada města:

I. bere na vědomí odborné vyjádření o technickém stavu osobního automobilu Škoda Felicia RZ JHH 29-82

II. na základě návrhu znalce navrhuje ekologickou likvidaci a pořízení jiného osobního automobilu

III. pověřuje ing. Kukačku zapracováním požadavku do rozpočtu roku 2011.

Vzhledem k faktu, že jste také radní, předpokládám, že pozorně sledujete průběh jednání RM a proto Vám tato skutečnost nemohla uniknout.

Nevím proč, člověk vašeho formátu, lékař, místostarosta, radní, má potřebu uvádět na svých stránkách takovou dezinformaci. Ještě navíc tak okatě, že odhalit tuto lež zabere průměrně inteligentnímu občanovi asi tak 3 minuty.

S pozdravem Holata Josef