2010-2014, Osoby, Příspěvky

Veřejné poděkování starostce města Lomnice nad Lužnicí ing. Novákové

admin
on Úno 16, 2019

Můj článek zveřejněný na těchto webových stránkách „Dobrovolný odchod zaměstnanců městského úřadu v podání pana  Dr. Bílka“ vyvolal u přímých účastníků  několik reakcí. Na písemné reakce zveřejněné na těchto webových stránkách není nutné reagovat, jejich obsah vypovídá o úrovni jejich autorů včetně anonymního příspěvku dobře známého a vytrvalého dopisovatele webových stránek ČSSD v Lomnici nad Lužnicí.  Neodpustím si ale veřejnou reakci na trestní oznámení starostky města ing. Novákové. Paní starostka podala na mojí osobu trestní oznámení za spáchání trestného činu, podle tohoto podání spatřuje ve zveřejnění veřejných dokumentů, na které v mém článku odkazuji. Musím konstatovat, že její podání k orgánům činným v trestním řízení  mne velice potěšilo, protože si nepřeji nic víc, než aby v mém článku zveřejněné praktiky Dr. Bílka, Ing. Novákové a jejich týmu byly podrobeny co nejširší prezentaci veřejnosti a díky paní starostce nyní i jiných složek policie než obvodního oddělení Třeboň, Krajského úřadu, Ministerstva vnitra a dalších správních subjektů, které budou v rámci vyšetřování vyzvány k součinnosti. Díky tomuto kroku paní starostky bude muset nejen policie, ale i řada dalších úředníků pečlivě studovat obsah mého článku i již zmíněných veřejných dokumentů a zabývat se nejen obsahem trestního oznámení paní starostky, ale i dalšími skutečnostmi uvedenými v mém článku, jako například její vlastní nezákonné kroky, které vykazují znaky  zneužití pravomoci veřejného činitele. Tím mám  konkrétně namysli její vykonávání státní správy, které jako volený zastupitel, který navíc nemá příslušnou odbornost podle zákona o úřednících územních samosprávných celků,  nesmí vykonávat a dokonce ani ovlivňovat. Myslím si, že z trestního oznámení paní starostky nebudou mít radost ani další členové jejich týmu, jako například vedoucí stavebního úřadu  Třeboň ing. Roubal a policejní inspektoři obvodního oddělení Třeboň.  K vlastnímu trestnímu oznámení bych pani starostce sdělil jen tolik, že ona sama jako starostka města zajišťuje zveřejňování obdobných dokumentů stavebního úřadu a dalších správních orgánů na úřední desce MÚ a způsobem umožňující dálkový přístup ( to je na webových stránkách města ) a to v plném znění, tak jak tyto dokumenty vydává stavební úřad a dotčené orgány. Měla by tedy podat trestní oznámení sama na sebe a na všechny správní orgány, které tyto dokumenty zveřejňují.

Závěrem bych již pouze vyslovil můj osobní názor, že tyto praktiky pani starostky Novákové městu Lomnici nad Lužnicí  dělají pouze negativní reklamu, ale v mé osobní záležitosti její kroky vítám a svým způsobem se stala mým pomocníkem na cestě k objasnění některých nezákonných postupů současného vedení města. Za toto musím pani starostce upřímně poděkovat.

Ing. Zdeněk Werner