2010-2014, LKNK, Příspěvky

Vážená paní sekretářko

admin
on Úno 16, 2019

Úřední deska je ze zákona věc veřejná, která informuje občany o úkonech, záměrech města, které svým významem v řadě případů  zásadně ovlivňují  chod města. Není to poprvé, kdy vedení města popřelo autentičnost zápisu RM, i přesto, že jsme měli jasné důkazy o pochybení.(nedodržení lhůty vypracování zápisu z RM včetně požadovaných podpisů, tato fakta byla předložena na zasedání ZM a chyba byla opět svalena na Vás)

Píšete, že pravděpodobně Vaší tiskovou chybou mohlo dojít k pochybení. To je přinejmenším úsměvné vysvětlení Vašeho pochybení, avšak z technického hlediska nemožné. Jste  kvalifikovaná úřednice a v tomto případě jde o přenos dat  a  je  to tedy pouze rutinní záležitost. Jak ve schváleném programu, tak v samotném zápise byl tento bod projednán bez dodatečně dopsaného slova svatba. Chápeme Vaši složitou situaci, nicméně Úřední deska je oficiální místo k informování obyvatel a proto v případě jakéhokoliv pochybení se musí následně chyba odstranit dle platných zákonných norem. Nelze ji vyřešit pouhým dopsáním slova a říci promiňte, pravděpodobně došlo moji vinou k tiskové chybě. Tato chyba je hlubšího rázu a je to chyba systémová. Ustanovení §84 a § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vypočítává  rozhodovací  pravomoci  vyhrazené zastupitelstvu obce.  ZM  si  svým usnesením tuto pravomoc vyhradilo a jmenovalo osoby oprávněné k pověřování členů obecního zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství. Pokud by si tuto pravomoc ZM nevyhradilo,  mohla  by RM dle § 102 odst. 3 téhož zákona pověřit členy ZM k příjímání prohlášení o uzavření  manželství. Z tohoto tedy vyplývá, že skutečně pouhé dopsání slova svatba na konci věty v usnesení RM je nedostačující  a  systémově nesprávné. Současné vedení radnice namísto toho,  aby přiznalo evidentní pochybení,  osočuje arogantně všechny názory, které na tento,  pro nás všechny nepříjemný fakt poukazují. Vzhledem k postoji vedení radnice je pro nás opoziční zastupitele způsob vyřešení tohoto fatálního pochybení nepřijatelný.

Zastupitelé  města Lomnice nad Lužnicí za LKNK