2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Tak jsem poznala zastupitele

admin
on Úno 16, 2019

K pondělnímu jednání zastupitelstva města bych uvedla několik svých postřehů:

– jednání ZM bylo fiaskem a raději se nemělo konat (tak jak to požadoval LKNK);
– ZM bylo svoláno na poslední chvíli, opozice – LKNK neobdržela ve stanoveném termínu téměř žádné anebo špatné podklady a materiály nutné k projednávání jednotlivých bodů na ZM;
– někteří zastupitelé za ČSSD neměli na jednání s sebou vůbec žádné materiály ani podklady pro jednání – proč asi?;
– zarazila mě nesolidnost a nedůstojnost jednání při skládání slibu nové členky zastupitelstva, během něhož několik zastupitelů za ČSSD odešlo (asi si zakouřit nebo na WC?);
– někteří z členů výborů jsou nekompetentní, nemají dostatek informací ani znalostí a zkušeností k výkonu jim uložených funkcí;
– na některé z položených otázek z řad zastupitelů a následně během diskuse i občanů – – paní starostka a členové rady města nebyli schopni anebo nechtěli odpovědět;
– zastupitelům za ČSSD se při jednání ZM pletly pojmy zprávy x zápisy (hlasovalo se o zprávách, ale k dispozici byly pouze zápisy?, ale jak a komu?);
– na MěÚ byla vytvořena nová funkce „manažer pro místní rozvoj“ – místo pro p. Soukupa (a byl vůbec osloven i někdo jiný, co takové výběrové řízení na zřízení takového místa, třeba by se v Lomnici a okolí našel i někdo další?), a co ing. Kukačka?;
– překvapil mě i vznik nové „Obecně prospěšné společnosti“ – p. Soukupa (nebo bude mít k sobě ještě další „kolegy“?), která nahrazuje zrušené místo p. Němcové, ale dle na ZM prezentovaných informací – bude společnost financovat veškeré kulturní a společenské akce v Lomnici bez jakékoliv finanční účasti města – nakonec – proč tedy nemít takovou společnost ve městě, která udělá pro lidi cokoliv zadarmo?;
– udivil mě i výběr (na základě vypsaného výběrového řízení) nové firmy na zajišťování pečovatelské služby v Lomnici – bez jakékoliv předběžné ekonomické kalkulace o výhodnosti výběru jiné firmy – proč asi?;
– několik dalších bodů jednání bylo přeloženo na další ZM, které se bude konat 11. 4.;
– opravdu zvu všechny občany města Lomice n. Luž. na zasedání ZM, do jeho konání ale zbývají téměř 3 týdny – tedy přesně 19 dní a 5 hodin (vteřiny neuvádím – mohly by být zavádějící) – takže spousta času na přípravu – pro všechny zúčastněné.

Hana Bicková