2010-2014, LKNK, Příspěvky

Stanovisko LKNK k článku pana Ing. Wernera

admin
on Úno 16, 2019

Pan Ing. Werner byl výběrovým řízením řádně vybrán na kumulovanou pozici  zaměstnance  města  a úředníka městského  úřadu, protože prokázal svými znalostmi komplexní připravenost toto zaměstnání vykonávat. Byla s ním sepsána pracovní smlouva a zároveň pracovní náplň. V té době město realizovalo a dále připravovalo řadu investičních aktivit, včetně přípravy projektů.

Kromě stavebních a silničních agend pan Ing. Werner plnil řadu jiných úkolů: stavební dozor, odpadové hospodářství, požární ochrana, reklamace, kolaudační řízení, tvorba předpisů, nařízení a provozních řádů souvisejících s agendou stavebního technika. V této souvislosti absolvoval příslušná školení a úspěšně složil závěrečné zkoušky, aby mohl vykonávat jak úkoly pro město v samostatné působnosti, tak i výkon státní správy vykonávaný Městským úřadem Lomnice nad Lužnicí.

Pan Ing. Werner splňoval všechny parametry pro výkon funkce a na něj kladených požadavků. Pracoval kvalifikovaně a byl pro naše město přínosem. LKNK se v žádném případě neztotožňuje s argumentací diskutujících, kteří neoprávněně napadají a osočují pana Wernera a takovéto způsoby odsuzují.

Pan Ing. Werner předložil kompletní dokumentaci k celé záležitosti, tedy fakta.  Popisuje, zdá se až příliš opatrně a s pečlivostí jemu vlastní, svou zkušenost s mocenskými praktikami představitele samosprávy (radního), státního úředníka a Policie ČR. Nic není zamlčováno, či přikrášlováno.

Je zarážející a v komentářích je přinejmenším nevhodné napadat pana Wernera, že do Lomnice do zaměstnání dojížděl. To snad skutečně slušný člověk nemůže myslet vážně, natož to napsat. Toto vyjádření lze chápat pouze jako zlobu, nenávist, diskriminaci člověka a tím porušování základních lidských práv. Řada našich občanů dojíždí do zaměstnání mimo naše město a bylo by absurdní, kdyby na ně bylo podobně nahlíženo.

LKNK na svých stránkách předkládá řadu důkazů o nepravdivém a nedemokratickém jednání současného vedení radnice. Ovšem ani na takto veřejně uvedená fakta nejsou schopni naši oponenti předložit kvalitní argumentaci. Ono je totiž velmi těžké v současnosti racionálně reagovat na jimi již vyslovené nepravdy pod náporem předložených důkazů, které jsou potvrzeny institucemi, jako je ministerstvo financí, krajský úřad, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Lékařská komora apod. Bohužel jsou naši občané o dění ve městě cíleně zásobováni pouze informacemi současné vládnoucí garnitury. Jejich kvalitu a pravdivost si občané musí ověřit sami. K objektivnímu posouzení jim rozhodně neposlouží vydávané Lomnické listy nebo www stránky lomnické sociální demokracie.

Aktuální  současnost ukazuje, že ukvapené a nekoncepční rozhodnutí o zrušení místa stavebního technika nebylo správné. Vedení města dne 14.10.2011 urychleně vypisuje, v rozporu s prohlášením pana radního Petra Baštýře o nepotřebě stavebního technika ve městě, právě na tento post výběrové řízení. Je tedy zcela evidentní, že nešlo o zrušení nadbytečného místa stavebního technika, nýbrž o odstranění nepohodlné osoby pana ing. Zdeňka Wernera. Komu ku prospěchu?!…
Odkaz na článek-zde

LKNK