2010-2014, LKNK, Příspěvky

Schůze zastupitelstva 19.12.2011

admin
on Úno 16, 2019

aneb

…Do vína lije špínu, pomeje, doma se směje, že je kabrňák…

Pondělní schůze zastupitelstva slibovala bohatý program. Možná vzhledem k předvánočnímu shonu nedorazilo tolik občanů jako obvykle, zejména z řad příznivců úřadu. Nedorazil ani manager přes všechno možné, takže se nekonalo ani ozvučení ani promítání. Zastupitelka Šafářová se omluvila pro nemoc.

Před zahájením zasedání vyzvala starostka přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulého Václava Havla.

Dále starostka informovala zastupitele o rezignaci zastupitele Leštiny a představila jeho nástupce mgr. Bínu. Ten následně složil slib zastupitele. Na rozdíl od nevychovanců z řad ČSSD, kteří při slibu  ing. Kubešové opustili sál, členové LKNK neodešli a přísahu v klidu vyslechli.

Zastupitel Šarman navrhl, aby se body související s rozpočtem města v roce 2012 jako zásadní projednaly dříve, než v pořadí, ve kterém byly navrženy. Návrh byl koalicí odmítnut. Asi potřebovali, aby u rozpočtu byly hlavy otupeny. Následný návrh zastupitele Váchy vynechat body  8 a 9 z programu byl přijat a vyhlášky budou tedy příště.

Z minulého zastupitelstva rekapituloval dr. Bílek splnění všech úkolů, kauza smluvní pokuty s Lomnicí Servis se řeší mezi právníky a vypadá to údajně na mimosoudní řešení a Eurest podal „žádost o ukončení smlouvy“  (pokud jedna strana chce ukončit smluvní vztah, tak smlouvu vypovídá a nežádá, ale nechytejme vícestarostu za slovo, v následné debatě již bylo jasno).

Dotazy k radě bývají často zdrojem podnětů ze strany opozice. Koaličním zastupitelům je vše jasné nebo je jim to jedno. Pan Šarman měl dotaz ohledně výběrového řízení na post ředitele PO lomnické služby. Tuto soutěž vyhrál kandidát Ing.Kubal, ale rada jej neschválila. Podle slov zastupitele Baštýře se „Míra osvědčil“ a bude vést PO i nadále. Není tomu zase tak dávno, kdy se Míra rozčiloval nad dotazy publika ohledně konfliktu zájmů a kombinací funkcí a nabízel okamžitou rezignaci, ale drží se tam jak veš na pleši – vší silou. Zastupitelka Pumprová poukázala na bod, kdy rada bere na vědomí, že PO není připravena technicky na zimní údržbu. Což snadno zajistí Míra, protože si mechanizaci půjčí (Lomnice servis totiž prodala multikáru s příslušenstvím pro zimní údržbu. Nikoliv však příspěvkové organizaci, nýbrž soukromé osobě, a to je, pro neznalé, čistou náhodou tchán pana Míry. Nabízí se tu otázka, jestli není mezi jmenováním nového šéfa a půjčováním stroje od rodiny čistě náhodou nějaká souvislost?). Zastupitel Zvánovec měl dotaz, proč byla žádosti firmy LEDAX o pronájem původních prostor zamítnuta, když Charita Třeboň ukončila své působení v Lomnici. Starostka odpověděla, že Charita činnost neukončila, jen neposkytuje žádné služby, ale jakmile je poskytovat začne, bude prostory potřebovat což je v rozporu s Usnesením č. 382/25/R/2011 Rada města:I. projednala výpověď Oblastní charity Třeboň z nájmu dohodou ke dni 1. 9. 2011 – viz. příloha č. 1.

II. souhlasí s výpovědí z nájmu dohodou ke dni 1. 9. 2011.

Při dalších otázkách ohledně sociálních služeb se již jen vytrvale dívala do stropu a odpovědí se zastupitel nedočkal. Petr Krejník se dotazoval proč nebyl odeslán zbytek dotace Tatranu s podezřením, že takto koná radnice nátlak na vedení Tatranu, přestože příspěvek je ve schváleném rozpočtu města. Na tuto problematiku zareagovala paní účetní Tyemnyaková v publiku s tím, že peníze odešly v pátek. Zastupitel Šarman se dotazoval jak pokračují jednání ohledně převodu majetku Tatranu na město. Dr. Bílek hlásil, že Tatran nedodal podklady a Zvánovec na to odpovídal, že město nejedná a jen nařizuje. Dále se zastupitelka Pumprová dotazovala na stav deratizace města, starostka ji odpověděla, že postup se připravuje, ale že (jak jinak)nejsou peníze (ještě kouzelná hůlka, na to zapomněla). Paní Kubešová měla dotaz ohledně výsledku kontroly odběru elektrozařízení, zast. Řepa odpověděl, že chybělo označení nádoby na úsporné žárovky, což bylo již napraveno. Poslední dotaz měla Pumprová ohledně studie na dokončení náměstí 5. května. Starostka odpověděla, že uzavřela smlouvu s nějakou vysokou školou a teď si zrovna nevzpomíná se kterou. (osvěžíme paní starostce paměť a sdělíme jí, že je to zrovna ta škola, kde působí její dcera a to Mendělejevova univerzita Brno). Korunu dotazu nasadil Dr. Bílek prohlášením, že smlouva je na radnici a všichni měli dost času si tam dojít to zjistit (proč mu občané nestojí za odpověď nevím, asi už parťačce teklo do bot a potřeboval toto téma utnout).

Zpráva finančního výboru se smrskla na hlášky pana Baštýře směrem k bývalému starostovi, proč muselo město vrátit část dotace a zaplatit pokutu za chybu v účtování akce stavba atletického oválu. Diskuze vesměs neplodná a vedená po osobní rovině, tak jak jsme u pana Baštýře už zvyklí (minule to byla akce hlína, co mu leželo na srdci, což se následně po vyšetření policií ukázalo jako neodůvodněné nařčení. A teď tato dotace. Chyba se může stát, pane Baštýři. I vaši pekaři určitě něco spálí. A přestože se stala za minulého vedení teď je to na vás konat ve prospěch města, vysvětlovat, odvolat se, jednat. Ale ono je jaksi jednodušší hlásit, že za to může bývalé vedení a v klídku platit).

U zprávy kontrolního výboru se pozastavil pan Šarman nad faktem, že přestože uložilo zastupitelstvo úkol kontrolnímu výboru doplnit dohodu s kronikářem Ramešem, dosud se tak nestalo. Na to reagoval dr. Bílek a poučil nás, že i ústní dohoda je dohoda, a že o písemném dodatku nebylo na zastupitelstvu řeči (opět čirá demagogie, pakliže existuje s Ramešem písemná dohoda o narovnání sporu ohledně kroniky, předpokládá každý soudný člověk, že dodatek smlouvy bude taktéž v písemné formě. Ne tak dr. Bílek. Zeptejte se pane doktore právníka na vymahatelnost ústní dohody…A nezapomeňte mu pak ošetřit pocuchanou bránici od záchvatu smíchu). Komičnost situace nevydržel pan Vácha a přihlásil se dobrovolně, že písemný dodatek s panem Ramešem uzavře.

Dalším bodem byla vyhláška o hracích automatech, doplněná v souladu s novou legislativou o videoterminály, které nejsou definovány jako hrací automat. Zastupitel Zvánovec měl připomínku, že veřejných prostor v ulici Tyršově od doby přijímání původní vyhlášky přibylo. Teoreticky se tak mohou automaty objevit v samoobsluze nebo na čerpací stanici, které v době přijímání staré vyhlášky neexistovaly. A dále potom jestli není školní jídelna příliš blízko nonstopu. Na to odpověděl pan Baštýř, že zákon neřeší jídelnu jako školní zařízení (a má to jistě dobře zjištěno, když mu budova nonstopu s automaty patří. Alespoň se mohl zdržet, ale zvedl ruku pro). Na připomínky nebyl brán zřetel a vyhláška byla schválena.

Výroční zprávu školy a účetní uzávěrku školy vzalo zastupitelstvo na vědomí, jen dr. Bílek si posteskl, že nikdo ze školy nepřišel. Na to byl upozorněn, že 2 zaměstnankyně tu jsou.

Vyhláška o výši vodného a stočného byla přijata také bez zvláštní debaty, pouze zastupitel Krejník poukázal na použití 10% sazby DPH v kalkulaci, která od 1.1.2012 nebude v platnosti.

Zato rozšíření zakládací listiny školy bylo poměrně bouřlivé. Dr. Bílek emotivně popisoval, jak zlý a nehodný Eurest dal výpověď smlouvy o zajištění stravování. A od 1. května nebude mít kdo vařit. Jako alternativu , pokud se nepřihlásí jiný provozovatel, nabízí rozšíření zakládací listiny školy i o stravování žáků s tím, že by město samo zajišťovalo stravování prostřednictvím školy (nějak se pan doktor  zapomněl  zmínit, že při jednáních s vedením Eurestu zazněl ze strany radnice jistý personální požadavek a výhrůžka, že jeho nesplnění přinese problémy ve spolupráci města s firmou. Tak vás prostě předběhli a už tu nechtějí být. Město připlácelo 2/3 na energie, takhle to zacvakne celý, pakliže nezdraží jídlo dětem.). Diskuze měla překvapivý závěr. Zast. Kubešová navrhla usnesení, že bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele jídelny a jeho výsledky porovnány s kalkulací stravování v režii školy. Překvapivě bylo toto rozumné usnesení přijato (snad poprvé se někdo zamyslel nad návrhem opozice. Oficiální stanovisko firmy Eurest máme slíbené písemně po návratu vedení  z dovolené).

Spolupráce s hospodářskou komorou byla schválena navzdory výtce opozice, že Lomnice je již v několika podobných sdruženích a informace se kryjí. Vzhledem k faktu, že příspěvek města je pouhých 2.000,- Kč ročně nemělo smysl debatu prodlužovat.

Přijetí dotací pro hasiče, lomnické služby, školu a grantu na územní plán bylo schváleno také poměrně rychle.

Zastupitelstvo také rozhodlo o prodeji pozemku 17m2 společnosti G+J.

Zajímavější diskuze se objevila při projednávání rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 7 se týkalo slavného bankomatu. Již tradičně město platí za nedosažení smluvního počtu výběrů. Zastupitel Krejník se dotazoval na výhled počtu nedovýběrů, paní účetní Tyemnyaková z publika mu sdělila, že ani tato suma není konečná. Počet nedovýběrů je kolem 250 měsíčně a město tedy doplácí na tuto službu (bankomat bylo ožehavé volební téma, dostat slušné podmínky od zavedené banky se nepodařilo ani předchozímu vedení a ČSSD splnila svůj slib ať to stojí co to stojí. Opět vítězí osobní pohled. Na jednu stranu je město „strašlivě zadlužené“ a na druhou se tu dotuje bankomat soukromé společnosti…).

Opatření č. 8 bylo o navýšení částky za odvoz komunálního odpadu. Týdenní frekvence se ukázala jako pohodlnější pro občany, ale taky to něco stojí (přestože jsme slyšeli z koalice, že to nic stát nebude, a to několikrát). Starostka hájila změnu tím, že prohlášení, že to nic stát nebude nikdy neříkali a že to byl jen plán, který se nepodařilo splnit. Na to reagoval pan Zvánovec, že nedošlo ke slibovanému zefektivnění vývozu, jak bylo prezentováno (jak by taky mohlo). Zastupitel Řepa podotkl, že to není dvojnásobek nákladů, jak bylo prorokováno a že na položku manipulace s popelnicemi dostalo město slevu. Zastupitel Šarman se dotazoval rady, jestli hodnotila fakt, že se méně třídí, když je odvoz častější. Do diskuze přispěl Baštýř prohlášením, že se nemůže vše převádět na peníze (najednou) a pak si vzal slovo dr. Bílek. Sdělil, že došlo ke zkulturnění zápachu v letních měsících a navýšení není jen za ukládku, občan může mít třeba 10 popelnic a vyvážet 1x za 14 dnů. Na svůj omyl byl upozorněn panem Zvánovcem, že město má vyhlášku, kolik může mít občan popelnic. Že systém byl optimální a pár nespokojenců nerozhoduje. Starostka zopakovala, že navýšení není dvojnásobek a že je třeba zavést osvětu, aby lidé více třídili. Šarman připomněl, že sběrný dvůr příliš třídění nepodporuje, když vytříděné plasty nechá házet do velkoobjemového odpadu. Toto prohlášení vyprovokovalo Řepu k reakci, že to není pravda, ale z publika mu byl tento fakt potvrzen. Paní z publika vyřkla názor, že sběrné nádoby nejsou na optimálních místech pro starší občany, ale názor paní starostky je opačný. Rozpočtové opatření bylo následně schváleno.

Rozpočtové opatření č. 9 o odstraňování ekologické zátěže bývalých školních dílen bylo schváleno. Dle slov starostky má město přiklepnutou dotaci, ale tato informace je pouze ústní.

Rozhodně zajímavý byl další bod programu a to delegace pravomoci k provedení rozpočtových změn na starostku (tento krok je nutný koncem roku, aby nebyla porušena rozpočtová kázeň, ale zastupitelstvo se již nesejde nad nutnými změnami. Starosta je pak povinen změny projednat na nejbližším zasedání). Dr. Bílek navrhoval, aby částka byla limitována. Účetní však nebyla schopna odhadnout, jaký by měl limit být. Doporučovala řádově statisíce. Tu se jal slova radní Řepa a vyřkl limit 50.000,- (čímž jen ukázal jak je mimo mísu, protože jen převod nečerpaného leasingu na služební vozidlo je 150.000,-). Zastupitel Zvánovec zavzpomínal na ohnivé diskuze  okolo tohoto technického bodu v minulých letech a navrhl částku nelimitovat. Zastupitel Krejník podotkl, že to měla mít koalice lépe připraveno. Na to mu dr. Bílek konstruktivně odpověděl „pssst“. V následném hlasování byl odmítnut návrh Řepy na limit 50.000,- a ten posléze ukázal svou důležitost a nehlasoval pro návrh původní. A protože chyběla zastupitelka Šafářová, usnesení nebylo přijato. Starostka vyhlásila 10 minutovou přestávku. A sálem projela výzva Bílka „Míro pojď sem!“… (poslušný Řepa se začínal vymykat kontrole, a proto mu muselo být domluveno nebo alespoň něco vysvětleno popř. nabídnuto?)

Nové usnesení zavedlo limit, že změny může starostka provádět do 31.12.2011 a takto bylo schváleno (změna úsměvně  formální, nutná pro prohlasování předchozího nepřijatého usnesení…).

Dalším usnesením zrušila koalice fond rozvoje bydlení a zůstatek 200.000,- bude převeden na účet města a použit ke splátce úvěru. K tomuto bodu měl pan Zvánovec připomínku, že fond se rušit nemusí a může dále fungovat, ale nebyl na to brán zřetel.

Již ve značně pokročilou hodinu se začal projednávat rozpočet města na rok 2012. Zastupitel Šarman podotkl, že to byl záměr o tak důležitém bodu jednat až nakonec ( to si myslíme také a dokonce bychom viděli jako možné svolat na rozpočet klidně i samostatné zastupitelstvo).

Starostka uvedla, že rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s využitím přesunu prostředků mezi účty (využití kontokorentu). Zastupitelé začali klást dotazy, na které většinou odpovídala paní Tyemnyaková.

Kubešová: je možné rozklíčovat výdaje za komunální odpad?

Tyemnyaková:  SORT, vlastní podíl dotace na sběrový dvůr

Zvánovec: je zahrnuta částka 1,5 mil. za prodej pozemku v zóně?

Tyemnyaková: ano 1,5 mil.

Zvánovec: už letos měla být uhrazena částka 1,5 mil. za prodej pozemku je to tak?

Tyemnyaková: ne

Starostka: částka má být připsána při zápisu na katastr a to zatím není, smlouva o prodeji pozemku nebyla zatím podepsána (ale to jsou věci, nejdřív takový spěch a teď smlouva stále není, myslíme, že s touto částkou by se nemělo počítat ani v příštím roce, protože utrácet peníze, na které ještě ani není smlouva podepsána mi přijde jako porcování jelena, který ještě běhá v lese).

Další dotaz měl zastupitel Krejník ohledně plateb za internet. Dostalo se mu odpovědi od radního Váchy, že do sítě se bude muset investovat. Dále se dotazoval Krejník na osobní náklady při tisku Lomnických listů, což je za grafické práce na dohodu.

Zastupitelka Pumprová měla dotaz ohledně dotací na tělovýchovnou činnost a to zejména na dělnickou TJ LNL, kolik má členů a jaké sporty zahrnuje. Opět se dostavila ztráta paměti a starostka chce odpovědět písemně. Dále se dr. Pumprová dotazovala na dotace myslivcům. Starostka uvedla, že dělají pro město práce na které nevystaví fakturu, např. údržbu větrolamu. Na dotaz proč údržbu neprovádí příspěvková organizace, hledala starostka odpověď na stropě, kde ji asi nenašla. Zastupitel Krejík se podivoval nad faktem, že Tatranu byla dotace snížena o 5.000,- Kč a na neznámou dělnickou TJ půjde dotace 30.000 Kč. Odpověď na stropě zase nebyla. Nenašel ji ani dr. Bílek urputně bijící do svého mobilu. Projevil se mgr. Bína svou jedinou větou za celé zasedání (kromě slibu), že si občané mohou sdružení vyhledat na stránkách ministerstva vnitra. (což byla jediná věta a zároveň lež. Seznam sdružení sídlících v Lomnici přikládám a nějak mi tam tento vykutálený spolek chybí…)

Výsledek vyhledávání občanských sdružení

Poslední aktualizace databáze: 27. prosince 2011

Počet nalezených záznamů: 16

„HORIZONT 3000″ ,vznik:19.11.1999 , IČO: 70508798 , Adresa: Dr. Fr. Kuny 593/II, Lomnice nad Lužnicí
„LOMNICE NAD LUŽNICÍ 2004 o.s.“ ,vznik:31.5.2004 , IČO: 26665921 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 427
Folklorní soubor Javor ,vznik:26.6.2002 , IČO: 26598132 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, Náměstí 5. května 133
Jezdecký klub Jemčina, o. s. ,vznik:26.6.2001 , IČO: 26535556 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, Hatín, Jemčina 15
MS Velký Lomnice nad Lužnicí ,vznik:28.7.1992 , IČO: None , Adresa: Lomnice nad Lužnicí
Myslivecké sdružení LOMNICE, o.s. ,vznik:1.12.1992 , IČO: 42409896 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, Fr. Sochora čp. 464
Park dr. Kuny ,vznik:7.5.2003 , IČO: 26628376 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, Dr. Kuny 592
Sdružení majitelů bytů domu č.p. 549 sídliště Na nábřeží, Lomnice nad Lužnicí ,vznik:9.9.1997 , IČO: 65029798 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, sídliště Na nábřeží
Sdružení majitelů bytů domu čp. 550 sídliště Na Nábřeží, Lomnice nad Lužnicí ,vznik:8.3.2000 , IČO: 70809267 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, Na Nábřeží
Sdružení majitelů bytů domu čp. 551 sídliště Na nábřeží ,vznik:16.2.2000 , IČO: 70525501 , Adresa: Na Nábřeží 551, Lomnice nad Lužnicí
Sdružení majitelů bytů v domech č.p. 473 a 547, sídliště Na nábřeží, Lomnice nad Lužnicí. ,vznik:21.4.1997 , IČO: 60820667 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, sídliště Na nábřeží
Sdružení majitelů bytů v domu č.p.285, Tyršova ul.,Lomnice nad Lužnicí ,vznik:16.2.1999 , IČO: 69100225 , Adresa: Tyršova ul.285, Lomnice nad Lužnicí
Sdružení rodičů při Základní škole Lomnice nad Lužnicí ,vznik:4.2.2005 , IČO: 26989204 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, náměstí 5.května 131, ZŠ
Sportovní hokejový klub Lomnice nad Lužnicí ,vznik:10.2.1998 , IČO: 62543288 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí
Školská rada při ZŠ a MŠ v Lomnici nad Lužnicí ,vznik:12.2.1993 , IČO: None , Adresa: Lomnice nad Lužnicí
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí ,vznik:24.5.1990 , IČO: 42409136 , Adresa: Lomnice nad Lužnicí, ul. Nádražní 556

Další dotaz přišel z publika, u koho se má tedy občan přihlásit, když chce vstoupit do tohoto TJ? Odpovědi vyhýbavé, nejasné, podrážděné.

Nakonec byl rozpočet koaličními hlasy schválen i s malými domů na svoje spolky.

Dalším bodem k rozpočtu bylo předložení výhledu do roku 2014. Zde měl dotaz zastupitel Šarman, kde jsou zahrnuty úroky za úvěry. Starostka opět nevěděla a slíbila písemnou odpověď. Paní účetní Tyemnyaková odpověděla, že náklady na financování jsou v běžném rozpočtu a tedy písemné odpovědi nebude třeba.

Předposledním bodem jednání bylo přijetí dodatku ke smlouvě o úvěru na rekonstrukci sběrového dvora, který prodlužuje lhůtu pro čerpání do roku 2012.

A na závěr bylo schváleno prodloužení kontokorentního úvěru u KB o 1 rok.

Úplně závěrečným bodem byla diskuze, která nepřinesla zásadních sdělení. Panu Pobříslovi scházela větší spolupráce mezi koalicí a opozicí (čemuž by se asi nikdo z opozice nebránil, kdyby je nevyváděla policie z úřadu a nemuseli jezdit na tutéž instituci podávat vysvětlení k neopodstatněným trestním oznámení paní  starostky). Paní z publika poděkovala dr. Bílkovi, že ji k narozeninám dal chodník a baráčníkům klubovnu. Na toto starostka reagovala natažením rukou a s výrazem Ježíše podávajícího chléb svým učedníkům, zasedání ukončila.

LKNK