2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Rok poté….

admin
on Úno 16, 2019

11. listopad 2011 nebyl dnem zajímavým jen pro numerology. V tento den uběhl přesně jeden rok od ustavujícího zasedání zastupitelstva našeho města, které se sešlo ve složení respektující volební výsledky. Toto zasedání zásadně změnilo složení vedení města.

Uplynula již čtvrtina volebního období, celý rok. Co přinesl? Čím se můžeme pochlubit? Bohužel, příliš toho není.

Jak to už v politice bývá, nové vedení se nejprve seznamuje s problematikou, pak se vymlouvá na minulé vedení, a když už by to k něčemu mělo být, přichází nové volby. Tato rétorika vydržela současné koalici po celý rok a evidentně se ji chystají používat i nadále.

Zářný příklad najdeme v Jidřichohradeckém deníku 26.10. 2011. Ve článku Starostové mají za sebou 1. kvartál odpovídá starostka na 2 otázky:

1. Jak se vám rok po volbách daří naplňovat předvolební sliby a volební program?

2. Jaké jsou z pohledu vaší obce nejpalčivější problémy, které vám třeba brání v realizaci volebního programu a komplikují život vůbec?

Odpovědi z lomnické radnice jsou opět nekonkrétní, ubrečené, obviňující. Přízemnost odpovědí ještě vynikne v porovnání s odpověďmi ostatních starostů z okolních obcí.

Jaromír Krátký, starosta Strmilova:. Za rok práce nového vedení města Strmilov se z volebního programu již něco splnilo, něco se plní průběžně a něco se zatím splnit nedaří.  V těchto dnech podává město Strmilov opakovanou žádost o dotaci na rozšíření kanalizace ve Strmilově a na zateplení základní i mateřské školy. Vybudování nového, všem předpisům odpovídajícího sběrného dvora ve Strmilově je před dokončením. Celkové náklady činily téměř 5,3 milionu korun, dotace jsme získali ve výši 4,6 milionu korun. Na opravu lesních cest v majetku města jsme získali dotace téměř 2 miliony korun, nyní probíhá výběr dodavatele. Víceúčelové hřiště v místní části Česká Olešná je dokončeno, jeho součástí je i dětský koutek. Celkové náklady se vyšplhaly nad 1 milion korun. Na úpravu nového fotbalového hřiště jsme TJ Jiskra Strmilov přispěli celkem 1 milionem korun. Daří se podpora většiny z 18 spolků a organizací ve městě a to jak finančně, tak spolupořadatelstvím na akcích, propagací činnosti i akcí a podobně. Velké úsilí jsme věnovali podpoře kultury, sportu, seniorům i sociálně slabším občanům.

Ale co to čteme? Obec potřebuje kanalizaci? Zateplit školu? Dostává dotace? Podporuje fotbalisty a další spolky?  No tak to bychom měli poslat do Strmilova naši oranžovou partičku, takové nepravosti nesmí zůstat nepotrestány.

Alois Adam, starosta Dešné: …Chceme dále rozšiřovat jezdecký areál a podporavat místní chovatele. Prioritou je i zajištění protipovodňové připravenosti. Velikou důležitost pro nás má naše škola. Snažíme se nezapomínat ani na spolky. Rozjíždíme výstavbu čističky pro Dešnou a Dančovice. V Hluboké dokončujeme poměrně rozsáhlou opravu rybníka. V Rancířově provádíme rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení. V Dešné jsme rozjeli zásadní obnovu veřejné zeleně, získali jsme na to grant ze SFŽP. Výrazně se podílíme na opravách kostela sv. Jana Křtitele v Dešné. Nechali jsme opravit boží muka v Dešné a teď opravujeme dva veliké poškozené kamenné kříže v Rancířově a v Hluboké. Pro obecní společnost jsme získali grant na nákup techniky pro naši ekologickou výtopnu. Provedli jsme rekonstrukci školní jídelny včetně dalšího vybavení, na to jsme získali grant z PRV. Provedli jsme oplocení areálu MŠ a tenisového kurtu. Ve spolupráci s městem Raabs an der Thaya dokončujeme vyznačení dvou padesátikilometorových okruhů pro elektrokola, je spolufinancováno EU. A ještě samozřejmě mnoho dalších drobnějších věcí.

Našli jste v této odpovědi stížnosti a kňučení? Ne? To je totiž výsadou radnice v Lomnici.

Iva Nováková, starostka Lomnice nad Lužnicí: To, že situace nebude lehká, jsme věděli všichni. Naší prioritou bylo a nadále je oddlužit město. Když jste zadlužení doma, tak začnete šetřit na postradatelných věcech a snažíte se hledat další příjem. Proto nestavíme a nepokračujeme ve stavění atletických oválů, „čtyřproudých“ silnic, monstrózních náměstí nebo velkokapacitních kompostáren. Některé projekty schované na úřadě ve skříních jsou opravdu zajímavé, ale finančně náročné a na poměry velikosti města nerealizovatelné. Doslova překvapením pro všechny bylo množství nesplněných smluv a závazků ze strany města a mnoho špatně realizovaných nebo vyúčtovaných dotací. To nás letos stálo statisíce…  Když už jsme u dotací, tak je třeba zmínit, že každý dárce se v první řadě dívá na bonitu žadatele a dotace většinou dostanou ti, kteří mají zajištěný svůj finanční podíl. Takže když město chce dotaci, předkládá v žádosti jako svůj podíl bankovní příslib na úvěr, to znamená další dluh. Proto hledáme možnosti a programy, které požadují po žadateli minimum. Ale i v letošním roce se nám některé dotace podařilo získat.  Skončím tak, jak jsem začala, finanční situace města je špatná. Proto nestavíme nepotřebné „pomníky“, ale snažíme se z minima peněz dělat obyčejné věci pro spokojený život obyvatel i návštěvníků.  Další prioritou bylo zlepšit komunikaci s občany. I na tomto poli jsou samozřejmě stále rezervy. Zřídili jsme schránku, kam mohou občané směřovat své dotazy, připomínky, stížnosti. Také každý týden je možnost v určených hodinách volně přijít diskutovat se starostkou a místostarostou města. Rozhodně nezanedbatelné jsou dotazníkové akce („malá referenda“), na základě jejich vyhodnocení dále rozhoduje rada i zastupitelstvo. Náladu ve městě se snažíme nejitřit politickými aférami, zbraním útočníků se snažím spíše ulamovat hroty.

Přestože se toho v Lomnici dost za ten rok zlepšilo, jmenujme pár metrů chodníků, korýtko na náměstí, natřený úřad a umístěný bankomat, byl to rok pořádné destrukce. Destrukce zaměstnanců úřadu, destrukce dlouholetých partnerů, destrukce uzavřených smluv, destrukce zákonných postupů, destrukce mezilidských vztahů za pomoci četných trestních oznámení, destrukce image města v okolí. A probíhají další, aktuálně je na řadě Tatran, Eurest a mraky se stahují nad Deltou.

Jindřichohradecký deník 10.1.2011: „Funkce stavebního technika vznikla v Lomnici nad Lužnicí v době, kdy jsme očekávali, že zde bude zřízený stavební odbor. Konzultovali jsme žádost na krajském úřadě, kde jsme zjistili, že ani v dohledné době zde stavební úřad nebude,“ vysvětlila starostka města Iva Nováková. Dalším důvodem podle jejích slov bylo i to, že pracovník, který zmíněný post vykonával, nebyl podle výsledků personálního auditu zcela vytížený.

„Dotací již ubylo na rozdíl od minulosti, kdy býval stavební technik potřeba. Pokud bude potřeba něco vyřídit, jeho práce se rozdělí mezi současné pracovníky úřadu, kteří na to budou stačit. Místo stavebního technika však plně nahradí nově zřízená komise výstavby. Ta bude složená ze stavebních a ekonomických odborníků,“ upřesnila Iva Nováková. Podle usnesení radních bude přínos zmíněného racionalizačního úsporného opatření radními posouzen a vyhodnocen nejpozději do 30. června.

Kdo byl personálním auditorem a jak tento probíhal již víme z článku ing. Wernera. A jaký je výsledek? Výběrové řízení na obsazení stavebního technika. Už se asi zase chystá zřízení stavebního odboru anebo se zvýšily dotace? Ani jedno, jen osobní msta. Kde je komise výstavby a jací odborníci v ní zasedli? Asi stejní, jako u personálního auditu.

Koukněme znovu do novin na další vypečenou destrukční akcičku: 4.4.2011: „V Lomnici nad Lužnicí budeme mít dva poskytovatele pečovatelských služeb, jako je tomu třeba v Třeboni. Vznikne tak zdravé konkurenční prostředí a lidé si budou moci vybrat, od koho si poskytování služeb přejí a od koho ne. S Oblastní charitou Třeboň jsme ve čtvrtek podepsali smlouvu a společnosti Ledax jsme smlouvu doposud nevypověděli,“ vysvětlila starostka Iva Nováková.

Až na nátlak občanů se LEDAX podařilo v Lomnici udržet, jen přišel o prostory. Skóre Ledax – charita 6:0, řečeno tenisovou terminologií kanár. Možná stálo za to se nejdřív zeptat uživatelů služeb, jestli o změnu stojí a nevyhánět dlouholetého partnera. Nebo se někomu budou hodit uvolněné prostory? Ale stále nedošlo k nápravě. Žádost LEDAXu o návrat do původních prostor byla úřadem zamítnuta…

A prásk další bouračka – Lomnice servis s.r.o. Urychlená výpověď smlouvy stávajícímu poskytovateli služeb a založení městské organizace pod vedením radního Řepy. Že bude proti platbě paušálem levnější? To popřel už sám p.Řepa v prvním „vyúčtování“ v Lomnických listech č.9: „při výkonu správy majetku města vynaložilo město prostřednictvím organizace v období června a července celkem 292.624 Kč.“

Tak se na to podívejme: 95.691,- na sběrný dvůr, 50.717,- na správu komunikací, 98.180,- na údržbu zeleně a 21.525,- na nemovitosti. Lomnice servis stála za stejné období paušál 444.000,- Kč. Úspora jako hrom. Poděkujme vedení města, má takový blahodárný vliv na zaměstnance, že ti pracují dokonce zadarmo. Pan radní totiž „zapomněl“ na mzdové náklady.  4 zaměstnanci, odhadem s 15.000 hrubého měsíčně jsou nákladem s odvody 81.000 Kč. Za dva měsíce tedy 162.000 Kč. S přiznanými náklady dohromady 454.624,- Kč. Takhle se město neoddlužuje.

Sice mimo chronologii, ale aktuálně vypsané a dokončené výběrové řízení na nové ho šéfa. I občané na zasedání zastupitelstva poukazovali na možný střet zájmů, kdy vedoucího příspěvkové organizace vykonává člen rady. Právě té rady, která měla jmenovat nového šéfa vzešlého z výběrového řízení. A tu se věci, přesněji šanony, dávají do pohybu a mění své souřadnice směrem k hlavě nejvyšší. Už po roce došla destrukce i do vlastních řad. Inu, kdo s čím zachází, tím také schází. Motivace tohoto jednání mi byla až doposud neznámá. Nechápal jsem proč kvůli „kýblu nudlí“ dochází k takovému jednání. Až do doby, než se mi doneslo, kdo koupil mechanizaci od Lomnice servis. Nebyla to příspěvková organizace, ale soukromé osoby, které ji nyní příspěvkové organizaci pronajímají!!! No tento penězovod by byl asi mírně přiškrcen novým ředitelem, nebo by se museli hoši minimálně podělit. A to se nikomu nechce. Tak přejme dočasnému řediteli (který si pojem dočasnost vysvětluje asi jako spřátelená vojska z roku 1968) a lomnickým občanům, ať nenapadne moc sněhu, protože to není s čím uklidit. Nebo se bude cálovat vážení.

Ale pojďme dál. Další destrukce v oblasti práva a „pověření“ paní Šafářové k vykonávání svatebních obřadů. Dodatečně dopsáno a podepsáno, okořeněno přiznáním viníka. Ale stále nic platno. Protože dle právního rozboru stále není toto jmenování platné. Vyjádření legislativního odboru MV sice je na světě, ale na základě jakých podkladů se vyjadřoval? Byl mu předložen zápis ze zastupitelstva ze dne 11. 11. 2010? Rozbor jsem poskytl LKNK a je na něm, jak s ním naloží. Tady bohužel škodí vedení přímo konkrétním občanům. Jednak zpochybňováním jejich sňatku a do budoucna se na věc třeba podívá finanční úřad a co taková daňová sleva na manželku, která není manželkou?

Paní starostka, která ví, jak se má zachovat správný občan, pakliže se domnívá, že došlo ke spáchání trestného činu, podala v této věci trestní oznámení (kolikáte již? nějak se nám to tu množí). Tedy jsem veškeré podklady včetně judikátu Nejvyššího soudu předal v rámci mého podání vysvětlení policii. Doufám společně s panem Wernerem, že kauza bude řádně vyšetřena a těším se na její výsledek. A co řídí k této destrukci mezilidských vztahů ve městě? Paní starostko, spletla jste si dobu a režim. Časy, kdy se zavíralo za názory a poukazování na nešvary politiků, jsou už dávno pryč. Sami se na svých stránkách oháníte demokracií, ostatním v komentářích nadáváte do komunistů a podobně. Přitom byste měli velmi rádi STBácké možnosti k dispozici. Ale smůla, už nejsou. A zneužívat k tomu policii se také nedá donekonečna.

Josef Holata