2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Reakce na představení nového úředníka města

admin
on Úno 16, 2019

Dobrý den.
Prosím o uveřejnění mé reakce na lživá prohlášení mladého levicově všehoschopného – neschopného pracovníka pana Posela na stránkách ideově rudé lživé ČSSD. Není jiné cesty jak chránit své jméno před lživou propagandou.
Pan Posel se chtěl bez jakéhokoliv oprávnění, vědomostí a hlavně způsobilosti, vetřít nezákonně na jednání týkajícího se Stavebního povolení. Protože tam chodil jako když hledá ztracenou korunu, zeptal jsem se ho prostřednictvím zástupce Stavebního úřadu Třeboň na důvod jeho přítomnosti. Začal nesouvisle a nezřetelně mluvit o tom , že byl vyslán panem Bílkem, ale nevěděl nic o předmětu řízení a nebyl schopen předložit jakýkoliv dokument, který by jej zplnomocňoval a opravňoval k zastupování města. Z tohoto důvodu jsem ani já, ani pan Bárta nesouhlasili s jeho přítomností na jednání. Chápu, že člověk, který byl dlouho bez práce, lehce podlehne intenzivnímu tlaku zástupců vládnoucí garnitury a podepíše se pod jakoukoliv lež. Už jsme to zažili s Jirkou Doktorem.
Jak bylo toto jednání připraveno dosvědčují tyto skutečnosti slova žadatelů : Si to stejně přes Úřad zařídíme. Je až podivné, jaký je rozdíl v přístupu radnice k spolustraníkům a sympatizantům, a poté k lidem, kteří požadují dodržování zákonnů ČR, principů elementární slušnosti, veřejně poukazují na páchané nepravosti a odhalují lži. Obdivuhodně rychle reagoval svou vzdálenou přítomností i pan místostarosta.
Žadatel totiž nebyl schopen, jak je možno prokázat, předložit potřebné zákonem požadované dokumenty. Na základě čeho se tedy MÚ a jeho zástupci ke stavbě vyjadřovali?!?! Že je právo a pravda na mé straně dosvědčuje dopis z Úřadu města Třeboně (redakci je dán k dispozici). A jen namátkou. Křičet na takovéto lidi nemám důvod. Na rozdíl od jiných představitelů vládnoucích sil, díky své dlouholeté službě vím jak jednat s lidmi a hlavně kdy, kde a jak mám požadovat předložení patřičných dokumentů. Že bych se vedle pánů Zvánovce, Krejníka a jiných poctivých lidí v Lomnici stával díky svým veřejným vystoupením dalším ideově třídním nepřítelem, kterého je třeba jakkoliv umlčet a zlikvidovat?! Už jsem to zažil před 30-ti lety a pak v loňském roce, kdy jakýsi anonym opakovaně informoval na různých úřadech mé údajně nepoctivé podnikání, a když to nepomohlo, tak mě nařkl ze snahy vykrást školu.
Lidé, probuďte se. Tato garnitura má jediný cíl – využít co je vybudováno, ovládnout podnikatelsky Lomnici a žít na úkor našich dětí. Po čtyřech letech předají spálené území jako ta velká vláda za premiérování pánů z ČSSD. Je lehké rozdávat, když jsem dostal do vínku balík. Kdo ho však vytvoří pro nastupující generaci?!?! Chcete tu mít druhé Řecko, nejdřív na komunální úrovní a poté na celostátní ?“?“ Papandreu také rozdával.
Milan Moštěk