2010-2014, LKNK, Příspěvky

Prohlášení zastupitelů města Lomnice nad Lužnicí za LKNK

admin
on Úno 16, 2019

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,

naše tříleté opoziční působení v zastupitelstvu města Lomnice nad Lužnicí je provázeno neustálým napadáním naší činnosti, osobními invektivami a vulgárními výpady vůči našim osobám při jednáních zastupitelstva, nepravdivými a útočnými články v Lomnických listech a vyvrcholilo posledním písemným vyjádřením prvního místostarosty města pana Romana Bílka v odpovědi na podnět našeho klubu ve věci dostupnosti podkladů pro přípravu na jednání zastupitelstva města. Podnět za náš klub byl podán jménem pana Petra Krejníka, kterému se místo seriózní odpovědi dostalo od pana prvního místostarosty neuvěřitelně vulgárního poučení, že vzhledem ke svému vzdělání, věku a postavení není oprávněn vyslovovat svůj názor.

Protože si myslíme, že dnes žijeme v demokratické společnosti založené na vzájemné rovnoprávnosti, korektnosti a lidské úctě, nikoliv v totalitním systému mocných, odmítáme se zúčastňovat dalších jednání zastupitelstva města, dokud se pan Bílek okamžitě ústně veřejně a následně písemně v Lomnických listech neomluví našemu členu klubu LKNK zastupiteli panu Petru Krejníkovi. Za toto diskriminační vyjádření pana doktora Bílka současně požadujeme jeho odstoupení z funkce prvního místostarosty města a jeho rezignaci na člena zastupitelstva města. Pokud není smyslem naší vzájemné činnosti práce založená na slušných vztazích, nemůže být naším posláním nadále participovat na takovýchto jednáních zastupitelstva města, v atmosféře ponižování a chybějícím respektu základní lidské důstojnosti.

V Lomnici nad Lužnicí, dne 2.6.2013

ODKAZY:
Prohlášení zastupitelů
E-mailová komunikace