2010-2014, LKNK, Příspěvky

Příběh jednoho článku…

admin
on Úno 16, 2019

Je až s podivem kolik hysterie vyvolal jeden článek o aktuální situaci sportu zaštiťovaného organizací TJ Tatran. Protože zkreslených informací se vám od vedení našeho města dostává neustále spousta, dovolte mi vám předložit faktickou posloupnost uveřejnění jednoho jediného článku do Lomnických Listů. Doufám, že vám to nesebere příliš mnoho iluzí o údajně necenzurovaném demokratickém lomnickém světě…

Ve středu 31.8.2011 jsem odeslal (odkaz) do redakce Lomnických Listů (dále jen LL) článek v tomto znění (odkaz) . Hned v pátek 2.9.2011 byl na TJ Tatran učiněn dotaz (odkaz) o oficiální stanovisko TJ k tomuto článku. Dne 6.9.2011 následovala odpověď v tomto znění (odkaz) , která byla poté následně publikována v říjnových LL. V okamžiku doby uvedení zářijového čísla LL (důležité bude sledovat strany 12 a 13) se ale začali dít věci. Článek byl v původní verzi vydání LL (odkaz) na internetových stránkách u nás vládnoucí sociální demokracie uveřejněn (odkaz) , a to ihned s reakcí na něj (odkaz) . Pak ale musel přijít (a asi opravdu přišel) rychlý příkaz shora, protože v této původní verzi již LL světlo světa nikdy nespatřily! Místo toho byla narychlo vložena dvojstrana v tomto znění (odkaz) , takže k vám občanům se do schránek dostaly v této výsledné podobě (odkaz) . Raději ani nebudu komentovat to narychlo vložené opětovné chlubení se cizím peřím, tentokráte ohledně získání dvou fotbalových branek o rozměru 5x2m pro kategorii mladších žáků a starších přípravek. Kdo se o jejich získání hlavně přičinil, bude doloženo níže vyjádřením p. Jindřicha Švece, předsedy výkonného výboru Okresního sdružení ČSTV. Důkazem o chybějící dvoustraně budiž i oficiální vyvěšení LL na stránkách města http://lomnice-nl.cz/a-332-zari-2011.html . Po straně 11 následuje strana 14. Strana 12 a 13 stále chybí. Opravdu zajímavé…

Kdo by v této chvíli čekal konec příběhu, hluboce se mýlí! Jak bylo v zářijových LL prezentováno, byl článek odeslán k posouzení na Etickou radu Syndikátu novinářů (odkaz na stránky zde ). Odtud přišla odpověď (odkaz) – s odkazem na představený orgán naší TJ, jímž je Okresní sdružení ČSTV. Odsud byla do redakce LL zaslána odpověď v tomto znění (odkaz) . Ani jedna z těchto odpovědí nebyla v LL měsíce října otištěna. Proč asi, vážení občané? Že by se nehodila do oranžového soc.-dem. krámu? Zato se do říjnových LL dostaly ohlasy i osob, které vůbec nebyly článkem dotčené. Jak je ze článku na první pohled patrné, o kuželkářském oddíle není psáno ani slovo. Je psáno pouze a jen o trenérovi kuželkářského oddílu Jiřím Doktorovi! Naprosto tedy nechápu, proč se, a to dokonce jménem celého kuželkářského oddílu, p. Kopřiva ke článku vyjadřoval (odkaz) . Že by na něčí objednávku?

K ohlasu p. Bílka (odkaz) se vyjadřovat nemá cenu. Dr. Bílek se vyjádřil dostatečně, dle obrazu sebe samého… Je zvyklý mít vždy poslední slovo, ať ho tedy má. Moudřejší ustoupí…

Tolik tedy na vysvětlenou, skoro dvouměsíční příběh jednoho článku…

S přáním lepších lomnických zítřků,

Petr Krejník