2010-2014, LKNK, Příspěvky

Pozvánka na zasednání zastupitelstva

admin
on Úno 16, 2019

Kdo může vystoupit na zasedání zastupitelstva?

Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Zákon o obcích umožňuje občanům vystoupit na zasedání zastupitelstva pokud:

-jste starší 18 let, jste občanem České republiky a jste přihlášení k trvalému pobytu na území obce (prokazujete občanským průkazem) nebo

-jste starší 18 let, jste cizím státním občanem a jste přihlášení k trvalému pobytu na území obce, ale to pouze za podmínky, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazujete průkazem k trvalému pobytu) nebo

-jste starší 18 let, jste občanem České republiky a vlastníte na území obce nemovitost (prokazujete občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 3 měsíce).

K projednávaným bodům

Může však také požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů.

Vše samozřejmě v rámci jednacího řádu a bez rušení jednání zastupitelstva.

LKNK