2010-2014, Podněty a návrhy

Pan zastupitel Řepa technické služby konající

admin
on Úno 16, 2019

Pan zastupitel Řepa mudrující:

Necelé dva roky se zabývám problematikou technických služeb (Lomnice servis s.r.o.) zde v Lomnici. Společnost vznikla v roce 2000 snad s dobrým úmyslem a většinovým podílem našeho města a tudíž i kontrolou nad touto organizací. Netrvalo ale dlouho, a město prodalo svůj většinový podíl soukromému podnikateli a tím ztratilo jakoukoli kontrolu nad touto organizací. To už bych ale pochyboval,  zda v dobré víře k našemu městu.

Vyjádření LKNK :

Zabývat se problematikou, ještě neznamená věci rozumět. Důvodem prodání podílu města ve společnosti Lomnice servis byla změna státní politiky dotací, ale především žalostný stav technického vybavení potřebného k údržbě majetku města. Město nechtělo vkládat prostředky na dovybavení potřebné techniky a dalších nezbytných potřeb na spravování majetku. Z jednoduchého důvodu – složitost při vypořádávání vkladových podílů a také nedostatku finančních prostředků města. Zátěž na pořízení techniky a dalších potřeb byla jednoznačně přenesena na soukromého vlastníka. Okamžitě bylo potřebné pořídit víceúčelové komunální vozidlo s příslušenstvím cca za 2 mil. Kč, traktor, dále křovinořezy, motorovou pilu, výkonný sekací stroj, malé sekačky, drobné nářadí, vybavení a proškolení zaměstnanců. To opravdu něco stálo. Dnes když vidíme, jak se provozuschopná firma ruší a znevažuje se její přínos a význam v rozvoji města a jeho údržby a zmateně se navrhují na první pohled laciná a jednoduchá řešení, ale z dlouhodobého hlediska zcela nekoncepční, jenom kroutíme hlavou. Tvrzení, že město za vedení LKNK ztratilo jakoukoliv kontrolu nad organizací a náprava není možná, je pouze další výkřik s cílem poškozovat a urážet.

Pan zastupitel Řepa cestující a sčítající:

A začaly věci,  nad kterými  zůstává rozum stát. Placení paušálních plateb bez ohledu na práce, které byly provedeny. Něco jiného je to  u organizace zřízené městem,  kdy finance zůstávají pod přímou kontrolou města na jedné hromádce. Jinak je tomu u soukromé organizace.  Zde je to něco nevídaného. Tuto problematiku jsem konzultoval i se starosty v jiných srovnatelných obcích našeho regionu a všichni se podivovali nad touto smlouvou uzavřenou v našem městě. Měsíční vyplacená částka činila až  252 000 Kč + přímé doložené faktury za správu a údržbu majetku (např. materiál na údržbu bytového fondu, posypový materiál, materiál na sběrový dvůr atd.) a k tomu ještě 153 000 Kč ročně bez DPH za provoz kompostárny.

Vyjádření LKNK :

Není se čemu divit, že současné vedení se rozhodlo firmě Lomnice servis s.r.o. dát výpověď, když dvouleté badání = konzultace se starosty. Jsme přesvědčeni, že zkušený starosta, by neudělal tak unáhlený závěr bez kvalifikovaných podkladů, jak je zde popisováno. Bez skutečného analytického, ekonomického rozboru a dalších souvislostí spojených s potřebami na správu a údržbu města, nelze takto neodborně a nehorázně vynášet úsudky. Je to opět jednom gilotina desetileté práci firmy a její spolupráci s městem.

Pan zastupitel Řepa vyhodnocující:

Další z problematických věcí je pronájem městských strojů, zařízení a nemalých prostorů téměř zdarma nebo za velmi nestandardních podmínek.(jako např.pronájem kanceláří za 1260 Kč ročně, čtvrtletně placené energie ve výši 90 Kč). Opravdu bohulibé od bývalého vedení radnice, ale nevím jestli k našemu městu. Problémem jsou i různá výběrová řízení, které tato firma vyhrála jen jako prostředník a zakázku postoupila jiným firmám. Jako příklad bych uvedl výběrové řízení na osázení stromů a zeleně včetně plakátovacího válce na náměstí 5. května. Výběrové řízení vyhrála Lomnice servis , ale zakázku realizovala firma zahradnictví Valenta z Břilic, která se rovněž účastnila výběrového řízení, ale neuspěla. Opravdu pozoruhodné. Cena za toto dílo cca. 400 000 Kč !!! A takto bych mohl pokračovat. Nechci někoho jen tak planě kritizovat, ale je potřeba si uvědomit,  jaké prostředky město léta zbytečně vyplácelo a co všechno se dalo skutečně udělat.

Vyjádření LKNK : –

A je tu opět další práskání bičem hlava nehlava. Paříž nebo Maříž, vždyť je to jedno. Lomnice Servis s.r.o. když vyhrála zakázku, tak za její realizaci byla plně odpovědna, včetně závazků vyplývajících ze záruční doby. To, že si smluvně zajistila určité odborné subdodávky, není nic nelogického. Ekonomika a počty panu Řepovi příliš nejdou a rozhodně město zbytečně prostředky nevyplácelo.

Pan zastupitel Řepa burcující:

A toto jsou věci, které chceme změnit a zavázali jsme se tímto i našim voličům.

Vyjádření LKNK :

Od tohoto článku uplynula určitá doba a děj se posunul o pořádný kus dopředu. Lomnice Servis s.r.o. dostala výpověď. Nejdříve čtrnáctidenní! A po zjištění nereálnosti dohodou k 31.05.2011. Zastupitelé města obdrželi program zasedání ZM, ve kterém byl zahrnut návrh na vytvoření příspěvkové organizace „ Služby města Lomnice nad Lužnicí“. Jako příloha byla připojena Důvodová zpráva, vypracovaná panem Miroslavem Řepou, který zkušenosti sbíral u okolních obcí, aniž by porovnal místní podmínky, ekonomiku obce, rozsah činnosti apod. Navíc na zřizovací listině nově vzniklé organizace a na  důvodové zprávě, jak jsme se všichni přesvědčili na samotném jednání ZM, spolupracoval  náhle se objevšivší pan Ing. Doubek, který se ne příliš fundovaně snažil zacelit nedostatky důvodové zprávy a neznalosti pana Řepy. Přes námitky a projevený nesouhlas opozice současné vedení města svůj záměr založit organizaci schválilo, i když chyběl skutečně dlouhodobý objektivní ekonomický rozbor činnosti Lomnice Servis s.r.o  v jejím desetiletém působení.

Na závěr nám tady dovolte malinko si zaspekulovat. Při plánovaném zachování identických postů s minulou Lomnicí servis, jsme zvědavi, koho se asi dočkáme v čele nově zřízené příspěvkové organizace?  My už favorita máme! A vy?