2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Otevřený dopis starostce a zastupitelům města

admin
on Úno 16, 2019

Dobrý den paní starostko,
rok s rokem se sešel a zdá se, že se Vám i všem radním opět podařil
„parádní „kousek“ – viz příloha. Takže se situace opakuje a nemohu na to
nereagovat.

Ptám se tedy:

– kdo bude místo Ledax o.p.s. zajištovat pečovatelské služby v Lomnici nad
Lužnicí
– proč Ledax o.p.s. neobdržel příspěvek na 4. čtvrtletí roku 2011, když s ním
bylo v rozpočtu města počítáno a tento byl i schválen
– na jaké účely se finanční prostředky ve výši cca Kč 25 000,– použily
– zda-li nová společnost bude poskytovat stejné služby ve stejném rozsahu a za
stejných podmínek občanům jako  Ledax o.p.s. bez jakékoliv finanční podpory
města
– bude-li vypsáno opět nové výběrové řízení na provozovatele výše zmíněných
služeb
– jaká je reakce občanů na změnu společnosti, kterým je pečovatelská služba
poskytována
– proč byl přiznám společnosti LEDAX  o.p.s. příspěvek na rok 2012 jen  ve
výši Kč 25 000,–,  což představuje zhruba pokrytí nákladů pouze jednoho
čtvrtletí 
– proč nebylo vyhověno žádosti společnosti LEDAX o.p.s. o navrácení původních
pronajatých prostor, které odpovídaly potřebám nabízených služeb v kontextu se
zrušením smlouvy o pronájmu společnosti Charita  Třeboň….

Jsem přesvědčená, že jen zbytečně (nejen Vy, ale všichni radní) plýtváte
energií a časem v záležitostech zaběhlých a fungujících řadu roků. Stálo by
určitě za zvážení – začít se konečně věnovat důležitějším městským záležitostem
– jako je snižování zadluženosti města (což bylo Vaším prvním bodem ve volební
kampani a programu), rozprodávání městského majetku (proč?), fungování a
naplnění „pracovní náplně“ manažera pro místní rozvoj – co vlastně za 1,5 roku
pro město Lomnice n. L. udělal, přinesl, zajistil, vydělal, event. kolik nás –
občany – vlastně stál? …., získávání grantů z EU, proč jsou problémy s fi
Eurest (viz dopisy zastupitelům) – zřejmě má o tyto aktivity zájem kdosi z MěÚ?
a mnoho dalších záležitostí, které s fungováním města a jeho prosperitou
souvisí.

Stále se pokoušíte ničit to, co se v minulých letech podařilo vybudovat.
Čiší z toho opět zřejmě neznalost, nepřejícnost, 
možná i závist, že se v minulosti leccos podařilo. Snažíte se trapnými články na
stránkách ČSSD,  v Lomnických listech a některých denících (na které je opravdu
škoda a naprosto zbytečné reagovat) –  lomnické občany popuzovat a mystifikovat
všemi možnými lživými výmysly – bez jakýchkoliv pádných důkazů a argumentů.
A ta sebestředná sebechvála ve výše zmíněných médiích – ta již nelze ani
komentovat. 
Z toho všeho plyne to, že Vám – radním, vůbec nezáleží na občanech, ale pouze a
jen na sebe samých. Lomnice a lomničtí občasné jsou vám poněkud „volní“ – nechci
ani říci – ukradení. Jinak byste se totiž, jako zástupci a reprezentace města –
nemohli z morálního ani politického hlediska takto  chovat.
Pokud jste se ovšem nevzhlédli v chování některých poslanců parlamentu, kteří
jsou ostudou našeho národa. Ale bohužel jsme si takové zástupce  zvolili.

Děkuji za odpověď.
S pozdravem

Ing. Hana Bicková
Dr. Kuny 593
378 16  Lomnice nad Lužnicí