2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Otevřený dopis paní starostce

admin
on Úno 16, 2019

Dobrý den paní starostko,

chtěla bych Vás jménem mých rodičů požádat o vysvětlení důvodu – vyhlášení výběrového řízení na zajištění pečovatelské služby (neprodloužení – ukončení smlouvy s fi LEDAX o.p.s. Třeboň).

Tato společnost v Lomnici pečovatelskou službu zajišťuje řadu let naprosto bez problémů, se zaměstnanci, ktečí splňují profesní i technické kvalifikační předpoklady a to vše k naprosté spokojenosti všech jejich klientů.

Nevím, zda-li si uvědomujete, že se mezi poskytovatelem služby a klientem musí vytvořit učité pouto vzájemné důvěry, je potřeba naučit se znát, co jedotliví klienti požadují, jaké mají nároky, prosby, problémy, přání …., což k věku i zdravotnímu stavu klienů není vždy jednoduché a trvá to určitou dobu. A rozhodně to není jednoduché ani pro zaměstnance, kteří tuto práci – spíše se jedná o poslání – vykonávají.

Proto nechápu, že opět chcete změnit (zničit) to, co je již dlouhou dobu zavedeno a funguje bez problémů. Starým a handicapovaným občanům, kteří jsou na tuto službu odkázáni tím způsobujete pocit nejistoty a ztrácíte jejich důvěru.

Ještě bych chtěla znát osoby, které budou o výběrovém řízení rozodovat – otevírat obálky s nabídkami – bude to pouze rada města anebo u těchto záležitostí budou figurovat i jiní „nezávislí“ občané?

Děkuji za odpověď a zdravím

Hana Bicková

PS:Originál tohoto dopisu dám v nejbližší době na podatelnu městského úřadu s podpisy rodičů

Kopii dopisu můžete stáhnout —zde—