2010-2014, LKNK, Příspěvky

Omluva LKNK občanům města Lomnice nad Lužnicí

admin
on Úno 16, 2019

Na základě různých a trvale se opakujících prohlášení současného vedení města Lomnice nad Lužnicí ve veřejnoprávních mediích, především starostky města Ing. Novákové a místostarosty MUDr. Bílka se LKNK rozhodl veřejně omluvit občanům města za své dvanáctileté řízení města Lomnice nad Lužnicí a jeho neuvěřitelné zadlužení.
Omlouváme se především za to, že jsme:
– vybudovali a zprovoznili dům s pečovatelskou službou

– komplexně zrekonstruovali tři lomnická náměstí (vodovod, kanalizace, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení a zeleň)

– zrekonstruovali v dezolátním stavu nacházející se historickou památku kostel sv. Václava pro společenské a kulturní akce

– zrekonstruovali historickou budovu tzv. Staré radnice včetně knihovny, informačního centra a obřadní síně

– zrekonstruovali budovy základní školy (krovy, střechy, výměna oken a celkové zateplení objektu s novou kotelnou)

– komplexně zrekonstruovali bývalý Dům služeb Lomničan (školní jídelna, bufet, provozní prostory a 11 nových bytů)

– zajistili rekonstrukci průtahové silnice I. třídy 1/24 pro bezpečný a plynulý provoz, včetně přilehlých chodníků, veřejného osvětlení, časti kanalizace a vodovodu

– vybudovali městskou čistírnu odpadních vod včetně hlavního přivaděče

– vybudovali novou kanalizaci a vodovod v ulicích Sluneční, Nové Město, Třeboňské předměstí, částečně v ul. Sochorova, Nádražní, Sádecká

– vybudovali bezdrátový městský rozhlas a metropolitní internetovou síť

Dále se omlouváme za to, že touto masivní výstavbou infrastruktury již naši občané nemají obavu z přívalových dešťů a následně vytopených sklepů a především za to, že jsme zajistili, aby naše město bylo zásobeno v dostatečné míře kvalitní pitnou vodou, a že v případě poruchy vodovodního řadu jsou úseky vodovodu rozděleny tak, aby poruchou bylo postiženo co možná nejméně obyvatel.

Že jsme také
– vybudovali přes sto bytových jednotek, a že za dvanáctileté působení ve vedení města přibylo do našeho města přes 200 trvale bydlících obyvatel

– že přijaté úvěry na výstavbu bytů jsou samofinancovatelné (nájemné, daňová výtěžnost na jednoho obyvatele cca. 7000Kč, získané dotace na výstavbu)

– vybudovali kompostárnu a zavedli systém třídění odpadu

– zajistili změny Územního plánu a připravili lokality pro investory a individuální výstavbu

– zahájili zpracování nového Územního plánu

– zajistili dotaci na výstavbu Sběrového dvoru

– zahájili postupnou výstavbu komplexně vybaveného sportovního areálu

– vybudovali nové Informační a kulturní středisko a víceúčelový areál Farská louka

– vybudovali kvalitní tým odborně zdatných zaměstnanců městského úřadu

– rozvíjeli a prohloubili kulturní, společenský a spolkový život

Skutečně se omlouváme za to, že kronikář města dvacet let neplnil svoji povinnost a řádně nevedl kroniku města.

Neomlouváme se, respektive se nemusíme omlouvat za takové věci, jako je bezprecedentní vyvedení zastupitelů města policií ČR, udávání , hanobení a podobné praktiky.
Vážení občané, předložili jsme vám část aktivit bývalého vedení města, které stálo v čele jeho samosprávy od roku 1998 do roku 2010. Za tuto dobu bylo proinvestováno více jak 300 mil.Kč. Nemůžeme a ani nechceme zde popisovat každodenní mravenčí práci při zajištění záměrů, projektových záležitostí, vyplňování žádostí o dotace a v neposlední řadě náročnou realizaci získaných dotací. Bohužel současné vedení města místo zužitkování tohoto potenciálu a rozvojového vkladu nás neustále obviňuje, osočuje, svými vykonstruovanými a nepodloženými argumenty nás při každé příležitosti veřejně uráží a pomlouvá.
Lidé potlačující základní principy demokracie, slušnosti a morálky nejsou schopni přednést základní argumenty, aby mohli obhájit svá tvrzení. Naopak, na tyto zásadní atributy demokracie neustále útočí. Stačí porovnat argumentaci a údaje našich internetových stránek (www.nezavislalomnice.cz) například se stránkami místní organizace ČSSD včetně radničních Lomnických listů, které jsou zneužívány k propagaci a šíření jednostranných názorů a představ.

Vážení občané Lomnice nad Lužnicí. Omlouváme se.
Váš LKNK.