Odpovědi

Naučná stezka Velký Lomnický

admin
on Úno 16, 2019

Naučná stezka Velký Lomnický byla jedním z velkých úkolů, který před námi v tomto volebním období vyvstal. Naše uskupení LKNK je původcem a realizátorem její myšlenky a bude vždy jednou z priorit tvorby pro Vás občany a návštěvníky města. Po převzetí vedení města v roce 2014 byla stezka zkontrolována a byla přijata nezbytná opatření k zajištění oprav a celkové údržby stezky. Největší poškození bylo zjištěno na dvou dřevěných mostech. Vzhledem k rozsahu poškození bylo rozhodnuto vstupu na tyto mosty zamezit a následně odstranit, s tím že se vybuduje náhradní trasa, která umožní bezproblémovou prohlídku naučné stezky. Dále byla vypracována projektová dokumentace, která řeší komplexní renovaci a rozvoj této turisticky atraktivní trasy. V současnosti jsou konečně vyřešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků, které určuje výše uvedená projektová dokumentace a je možné znovu podat žádost o dotaci. Akce je připravena i v oblasti nezbytného stavebního povolení, které je vydáno. Naše Naučná stezka Velký Lomnický a naučné stezky obecně jsou především financovány grantovými systémy za finanční spoluúčasti měst a obcí. Tento pro města výhodný ekonomický způsob preferujeme i my, po celou dobu působení ve vedení města. LKNK navrhuje a výše uvedené podklady jsou připraveny, podat žádost o dotaci, tak aby se, s péčí řádného hospodáře s veřejnými prostředky, podíl vlastních prostředků města maximálně snížil.

V každém případě jsme připraveni v následujícím období dotáhnout naši čtyřletou snahu o renovaci a další rozšíření a zatraktivnění Naučné stezky Velký Lomnický do zdárného konce.

Zároveň níže dokládáme úkony prováděné v rámci textu výše uvedeného formou odkazů na usnesení jednání RM a úkoly z toho vyplývající: