2010-2014, LKNK, Příspěvky

Milí přátelé Lomnického klubu nezávislých kandidátů

admin
on Úno 16, 2019

začala doba vánoční, pro mnohé z nás adventní, pro některé čas slunovratu. Jsou to poslední týdny a dny v roce a zpravidla, pro většinu z nás, poměrně fyzicky a psychicky vypjaté. A přesto je to i doba pro zklidnění, pohodu, bilancování, očekávání a  naději. Čas velkých předsevzetí a nebo tajných přání. A především to, co cítíme všichni, čas návratu životadárného slunce a začátku velkého zázraku přírody.

Všichni zde hledáme štěstí a vlastní místo. Někdo v rodinném životě, někdo v práci, podnikání, někdo v kratochvíli, v tomto okamžiku. Hledáme ho i v nové občanské společnosti, které se nedaří, bohužel, v současné, podivné parlamentní demokracii, právně se zakotvit a rovnoprávně fungovat. Konzumní kapitalismus nepřináší očekávaný blahobyt, polarizuje společnost, vyostřuje partikulární zájmy, dravé skupiny i jednotlivci vytlačují morální a etické hodnoty na vedlejší kolej nebo alespoň za svodidla D1.

Ze všech stran přichází noví vykupitelé, obroditelé, zachránci, kteří vzápětí mění společností respektované heslo chceme tady žít, chceme tady žít dobře a chceme pro to něco udělat na populistické budete tady žít,budete tady žít dobřea my vám to zařídíme. Každodenní, dlouhodobá mravenčí práce je zesměšňována a v duchu okamžitého úspěchu a profitu jsou vystřelovány na pomyslnou oblohu zářící hvězdy, které však vzápětí rychle klesají k horizontu chamtivosti, hamižnosti, bezpáteřnosti, amorálnosti a skepse.

Lomnický klub nezávislých kandidátů i nadále chce zůstat věrný svým dlouhodobým zásadám. Každodenně usilovat o prosperitu, spokojenost spoluobčanů i návštěvníků města. I nadále preferovat vzájemnou slušnost, trpělivost při řešení všech problémů a vzájemně se naslouchat.

Milí přátelé Lomnického klubu nezávislých kandidátů,

přejme si navzájem příjemné prožití vánočních svátků v klidu a kruhu svých nejbližších. Všem bohatou nadílku a sváteční spokojenost.

Do nového roku si přejme štěstí, zdraví, lásku.

Váš LKNK.