2010, Info o volbách, Volby

Měřte výsledkem…

admin
on Úno 16, 2019

Vážení spoluobčané, voliči!

Měřte výsledkem

Měřte výsledky práce bývalé koalice a práce Lomnického klubu nezávislých kandidátů (volební číslo 4).

Porovnejte stav věcí a událostí před dvanácti lety se současným stavem.

Vždyť před dvanácti lety (po osmiletém působení této koalice na radnici) bylo naše město jakýmkoliv rozvojem, modernizací nebo rekonstrukcí nedotčené – zanedbaná údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení, městského rozhlasu, zanedbaný bytový fond, kanalizace, vodovod, budova Lomničanu (jídelna), současná budova DPS, kostela sv. Václava, Staré radnice, obou hřbitovů, odpadové hospodářství, stav třech náměstí atd. Podle dnešních opozičních zastupitelů bylo město v dobré finanční a investiční kondici !? Zhruba 3 miliony na účtu, ovšem obdobný závazek byla splátka úvěru za investiční akci – plyn.

Měli jste možnost, pro své rozhodování porovnat a posoudit volební materiály a sliby všech volebních stran.

Na rozdíl od našich konkurentů jdeme do voleb znovu se stejným cílem. S maximálním úsilím a trvalým zájmem naše město rozvíjet a zvelebovat. Majetek města udržovat, stabilizovat, ale nerozprodávat! Opět nehájíme své osobní zájmy a ani v předvolební prezentaci jsme nezneužili svých pracovních a společenských postavení, ať již to bylo v propagačních materiálech či osobních jednáních s Vámi. Nejhorší a nešťastné pro hodnocení výsledků naší činnosti a dalšího rozvoje města by byla ztráta paměti! Proto prosíme, měřte skutečným výsledkem naší práce, neboť to, co bylo v našem městě vykonáno, je a bude dílem nás všech a my Vám za Vaši důvěru a spolupráci upřímně děkujeme.

Prosazujeme tyto hodnoty:

  • čestnost a neúplatnost
  • říkáme NE osobnímu prospěch nad zájmy občanů
  • lidi spojovat, nikoliv rozdělovat
  • dialog, vstřícnost, komunikace
  • s majetkem města účelně hospodařit, nikoliv rozprodávat

Lomnický klub nezávislých kandidátů, volební číslo 4