2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Lomnický doomsaying

admin
on Úno 16, 2019

Nevěřte doomsayerům, protože straší nesmysly.

Pro vysvětlenou: doomsayer by se dal přeložit jako přivolávač zkázy. Sděluje lidem v okolí, že se blíží nějaká pohroma, nebo nepříjemná událost a tlačí na rychlé řešení, zpravidla bezhlavé. Rozměry zkázy jsou nadhodnocené, ale její projevy v současnosti jsou tak nepatrné nebo skryté, že nemáte možnost si je ověřit. Doomsayer předpokládá důvěřivého nebo naivního posluchače.

A proč to všechno?

Někteří jedinci rádi sledují, jak okolí reaguje na vyřčené hrozby a dělá jim to dobře. Úleva od frustrace a pocit důležitosti jim ušetří náklady za antidepresiva. Z hlediska ekonomického také nemusí být doomsaying úplně marný. Přivolávač zkázy nabídne publiku řešení, které mu přinese profit přímo, nebo v podobě jiných aktiv, která lze v profit přeměnit – moc, public relations, vliv, popularita…

Až do pondělního večera jsem si myslel, že tento fenomén je ode mne na hony vzdálen. Roztoče v mém koberci nic neomezuje v jejich aktivitách, globální oteplování jsem odvrátil v zimě šornou, vodní kámen v pračce roste jak se mu zlíbí a silniční piráti mne nechávají chladným. Ovšem mýlka. V excelentního doomsayera se proměnil dr. Bílek na zastupitelstvu při projednávání rozpočtového opatření. Toto opatření, připravené tak nesrozumitelně, že ho nedoporučil ani finanční výbor, bylo v při prvním hlasování odmítnuto.

Pak se vyjevil prorok a za souhlasného mručení příznivců v publiku sdělil svému okolí, že když tento polotovar zastupitelé neschválí, dostane město pokutu až zčerná a že budou zapsáni zastupitelé, kteří byli proti. Toto sdělení vyvolalo panickou hrůzu mezi oranžovými zastupiteli natolik, že se oklikou vrátili k hlasování znovu. Po krátké přestávce, kdy byl doom patřičně upevněn, byly na návrh zastupitele Váchy z opatření vyjmuty 4 body. Zbytek byl schválen zfanatizovaným zastupitelstvem a zbývající 4 body posléze také a to dokonce s přispěním navrhovatele Váchy!

Nezbývá než smeknout, pane místostarosto. Je vidět, že nejste ve funkci náhodou a jdete za věcí, kterou potřebujete prosadit, s použitím všech prostředků. Škoda že jsou mnohdy za hranicí vkusu.

Poslední poznámka: každý zastupitel hlasuje za sebe podle nejlepšího vědomí a svědomí (jak ostatně prohlásila paní starostka při komickém pokusu napomenout zastupitele za to, že spolu hovoří). Fakt, že by rozpočtové opatření nebylo schváleno, není problém zastupitelstva, ale vedení města! Pokud nedokáže připravit opatření v dostatečné kvalitě a termínu, nelze vinit zastupitelstvo, které mu to hodí na hlavu. Takovému zastupitelstvu byste měli děkovat. Plní totiž svou funkci a nehlasuje pro zmetky. Tentokrát jste to zvládli. Uvidíme co přijde příště a jaké triky máte ještě v rukávu.

Josef Holata