2010-2014, Podněty a návrhy

Kdo v Lomnici práská bičem?

admin
on Úno 16, 2019

V době nedávno minulé na nás, v našem městě nově vzniklá buňka ČSSD pod vedením jejího předsedy MUDr. Romana Bílka, vychrlila bezpočet článků, které neměly za úkol nic jiného, než očerňovat, špinit a pomlouvat. Dovolili jsme si pro vás náhodně vybrat jeden z nich a dle našeho názoru ho objektivně, i za pomoci doložitelných faktů,  oglosovat. Zde je odkaz

Je pak na vás čtenářích, posoudit kdo v našem městě vytváří atmosféru zloby, strachu a nesmiřitelnosti. Prostě kdo v Lomnici práská bičem…

První prásknutí…
Je to osobní dluh některých lidí. Já, dr. Rameš, dr. Bednář, a mnozí další bývalí zastupitelé, ale i Vy jeho bývalí voliči,- my máme prostě dluh. Dluh v tom, že jsme pozdě prokoukli člověka, kterému jsme věřili, Zpočátku nás zaslepil efekt postavených děl, opravených pamětihodností, funkční byty, nové asfalty. Ona je to pravda, Hodně se skutečně udělalo. To nikdo nezpochybňuje. Nikdo z nás ale nevěděl, jaké je pozadí, jaké jsou skutečné náklady a komu z toho všemu kape i teče proudem. Kdo to zjistil, stal se terčem útoků, nebo byl odejit. Nedivím se některým zastupitelům, kandidátům pana exstarosty, že mu věří. I my jsme bohužel byli podobní. Také jsme mu slepě zpočátku věřili. Jen mi vadí u některých ten fanatismus. Oni většinou také prohlédnou, jen stačí odkrýt pokličku financování a čas.

MUDr. Roman Bílek

Reakce LKNK…

Pan doktor nikdy nepředložil jediný důkaz komu z toho všemu kape a teče proudem a kdo a co zjistil. Vždy to byly pouze jeho jednostranně demagogicky vedené pomluvy, kterými potřeboval „nakrmit masy“…

Existuje ovšem povinnost pro samosprávu podat tzv. přiznání příjmu, která hodně napoví komu všemu z toho kape i teče proudem.  Byla v minulosti tato povinnost splněna všemi?

Tuto problematiku řeší zákon 159/2006 Sb. a změna zákona o střetu zájmu 216/2008 Sb.  Povinnost se vztahuje  na všechny členy RM  v tehdejším složení K.Zvánovec, J.Pumprová, R.Bílek, M.Najdr, V.Kostečka a vedoucí ekonom města. V roce 2008 za rok 2007 tuto povinnost splnili všichni. V roce 2009 za období roku 2008 tuto povinnost splnili pouze  K.Zvánovec, J.Pumprová, M.Najdr, V.Kostečka a ekonom  města. Zkusme hádat kdo v tomto výčtu chybí…

Za rok 2009 pak splnili všichni.

Druhé prásknutí…
Kdyby se nenašel nikdo, kdo by zvednul hlavu, postavil se čelem problémům, tak by dluh jen rostl. Víte, ono spoléhat se na oddlužení obcí státem, to bylo velmi, velmi neprozřetelné. Jak znám pana Kalouska, tak ten zadlužené obce prostě zruší. Zase bychom se tak stali obcí satelitní, nejspíše Třeboně se všemi důsledky. Kdyby se nenašel nikdo, kdo by zkusil vyvést naše město z dluhů, a narovnat cestu k spokojenosti občanů, prospěritě, tak to můžeme zabalit všichni. Když někdo může, tak musí. Tohle město je příliš krásné a má příliš bohatou historii na to, abychom ho přičlenili jako vazala Třeboně do jedné řady s Břilicemi, Hlínou..

MUDr. Roman Bílek

Reakce LKNK….

Pan doktor zná pana Kalouska velmi málo a zákony již vůbec ne. Napsat takovýto populistický blud vyžaduje notnou dávku víry v nesvéprávnost čtenářů jeho článků.

Zvedat hlavu po téměř dvaceti letech svého (jeho) „aktivního“ působení v různých funkcí na radnici? Dvanáct let jsme řešili problémy a valnou část vyřešili, jaký je asi podíl nynějšího pana záchrance?

A vazalové Třeboně? To snad nemyslí pan doktor vážně. Za našeho vedení byla ustavena přestupková komise, podali jsme žádost o zřízení stavebního úřadu, zavedli jsme systém odpadového hospodářství a správy majetku, zřídili jsme informační kulturní středisko, vybudovali dům pro seniory, ČOV,  přírodní amfiteátr, sportovní areál, zrekonstruovali školu, zajistili dostatečné zásobování pitnou vodou, jídelnu, atd. Stačí se podívat na dvanáctileté plnění volebního programu – nic jsme jak vidíte nezrušili. Naopak, práce nynějšího vedení je cestou nasměrovanou k zboření všeho tohoto, co má dělat město městem. Naší prioritou vždy bylo, aby naše město poskytovalo všem kvalitní služby a informace a to na základě dobře fungujícího úřadu města.

Třetí prásknutí…
Jsme rád, a jistě ne sám, že naprostá většina občanů Lomnice se ukázala jako zodpovědní a hlavně rozumní lidé. Těch řečí, že jsou občané nevyzpytatelní, omezení ve svém rozhledu, že jsou jako ovce, že půjdou za tím, kdo zapráská bičem,… toho bylo hodně. Já Vám ale věřil a jsem strašně rád, že jsem se nemýlil. Ten, kdo s tím kalkuloval, nyní zaplakal. Jsem také velmi rád, že to tak dopadlo mj proto, že mnozí z nás v případě prohry by prostě museli snad i odejít. Víte, ona to nebyla výhružka ani vydíráni. Nedokážete si představit, jakému tlaku jsme byli vystaveni. Já si velmi vážím všech okolo sebe, kteří riskovali i svoje zaměstnání, a to nepřeháním. Máme zadokumentováno, jaké praktiky používal proti nám jeden pán, jehož jméno u mne ztratilo jakýkoliv kredit, takže ho ani nechci jmenovat. Od žádostí o propuštění z práce na paní Klečkovou, paní Lamačovou, denunciaci zaměstnavateli pana Beránka, oznámení na mne pojištovně, odkazkrajskému úřadu, odkazobvinění, že si neplním povinnosti jako radní, pozastavili mi kolaudaci nové ordinace, odkaz 1-odkaz 2 obvinili mě ,že pokoutně ošetřuji lidi po pracovní době!!!!!!!!, podvržená obvinění na moje děti, na syna pan Váchy, útoky na naše kandidáty od osobních slovních útoků hraničících s vydíráním v lékárně, až po výslechy našich kandidátů před lidovou soudní stolicí v Tatranu nebo na radnici, trestní oznámení na pana dr. Rameše, telefonické až vydírání pana dr. Bednáře, aby odvolal, výhružky zaměstancům, že je všechny propustíme v případě vítězství ve volbách,… a tak mohu pokračovat. Tohle jsme ani nemohli, ani nechtěli publikovat. Tomu by nikdo nevěřilVše vyplyne stejně na povrch, neboť již pominul důvod strachu.

Jen by mne zajímalo, zda to také ví jeho spolukandidáti. Víte, kolik lidí mi blahopřálo k vítězství? Většině děkuji. Ale mám otázku. Kde byli někteří, když byly na nás pořádány hony? A pomohou nám v budoucnosti?

MUDr. Roman Bílek

Reakce LKNK….

Pan doktor má skutečně pravdu, že by tomu nikdo nevěřil. A že vše vyplyne stejně na povrch, to je pouze jen jeho zbožné přání. Nikdy také, na rozdíl od nás, nepředložil jeden důkaz. Ano, pan doktor zapráskal skutečně bičem, zejména ve své ordinaci a volebních letácích. Naši spoluobčané, jeho pacienti a potažmo voliči v hrůze ztráty svého nenahraditelného lékaře pokorně přinášeli své správně upravené volební lístky do urny. Občané, voliči mají nyní jedinečnou možnost porovnat, kdo vlastně na koho pořádal hon a jakou volební taktiku, strategii zvolil, jakému tlaku musel čelit – napadání, osobní osočování, převracení faktů, nepravdy. Je také potřeba, aby  pan doktor uvedl kolikrát byl jeho syn předvolán do přestupkové komise, jaký byl důvod a výsledek šetření. Vždyť je to tak jednoduché. Vše je řádně zdokumentováno, není si potřeba vymýšlet. Na ostatní nepravdy, tak jak jsme slíbili Vám postupně předkládáme ověřená fakta.

A další práskání…
Nebráníme se totiž spolupráci s nikým, kdo to opravdu myslí s městem dobře. Nehodláme nikoho zbrkle propouštětvyhazovat nebo šikanovat.

MUDr. Roman Bílek

Reakce LKNK:

Pan doktor ovšem zapomněl dodat: „Bude ovšem záležet na našem „objektivním“ posouzení“. Jako je např. nepotřebnost pana Ing.Wernera, paní Němcové, změna kronikářky, omilostníme lajdáckou práci bývalého kronikáře, zabráníme přístupu opozičním zastupitelům k zápisům RM a ZM, nejraději za asistence policie ČR, provedeme plánovanou přepadovku, ovšem pod vedením velitelů zásahu pánů Soukupa a Vacka… Máme pokračovat? Toto jsou zřejmé první znaky arogance moci a demonstrace síly.

prásk…

Jediná politika, která v tomhle městě má místo, je prosperita města. A jestli je někdo opravdu hulvát, hulvát na naše spoluobčany, nechť odejde sám.

MUDr. Roman Bílek

Reakce LKNK:

Panu doktorovi odchod z vedení města vřele doporučujeme… Především jemu, neboť v tomto případě přísloví podle sebe soudím tebe, plně vystihuje podstatu jeho povahy, chování a postojů. Je řada lidí, kteří si bohužel pro něho jeho chování dobře pamatují, obzvlášť někteří.

prásk…

Nikdo takové lidi nepotřebuje, ani nechce. Nikdo se nebude a nechce mstít. Ale musíme si pamatovat. Lidé mívají historicky krátkou pamět.

MUDr. Roman Bílek

Reakce LKNK:

Pan doktor má paměť velice krátkou, zato o moc větší chtíč, demagogické, autoritativní sklony a trpí pravděpodobně paranoidní poruchou osobnosti. A prosperita na jeho způsob? Nekompromisní šlapání po tom, co dobře fungovalo. Spolupracovat s „charismatickou“ osobností pana Soukupa, který se velmi záhadným způsobem vetřel do vedení města, jehož není občanem, lidé jistě hned tak nezapomenou. Minimálně jim jeho působení budou připomínat faktury za různé zprostředkování, výpomoc, zajištění prakticky čehokoli a jiná podobná neurčitá plnění. Prostě Ferda Mravenec – práce všeho druhu, ovšem ne zadarmo… Nebo spíše Brouk Pytlík?

prásk…

Nás teď čeká krutý boj o peníze, musíme zabránit vracení některých dotací, oddlužit město. A to je příliš vážný problém na to, abychom se zabývali nějakou mstou nebo jinou hloupou neproduktivní věcí.

MUDr. Roman Bílek

Reakce LKNK….

Opět stejná rétorika, stále stejná písnička a demagogické strašení voličů, občanů o katastrofálním zadlužení. A aby to lépe vypadalo, tak si nějaké miliony přimyslíme… Zde si Vás dovolujeme opět odkázat na část volby 2010 – Jak je to doopravdy, kde podrobně celkovou ekonomickou situaci dle skutečně předložených faktů rozebíráme.

A poslední věta snad už ani komentář nepotřebuje.

Příkladů těch, kteří si dovolili udržet i po volbách svůj vlastní názor a jsou nyní v nemilosti, je bezpočet. Soudný a slušný člověk nechť si udělá obrázek sám…