Odpovědi

Kašna na náměstí

admin
on Úno 16, 2019

Nezodpovědně provedená stavba kašny na náměstí 5. května přestala být řádně funkční už při svém prvním zprovoznění před volbami na podzim roku 2014 – bez potřebné projektové dokumentace, bez výběrového řízení na zhotovitele stavby, bez řádného vedení stavby zhotovitelem potažmo vedením města, bez řádného předání a převzetí jednotlivých částí stavby, bez tlakových zkoušek, revizních zpráv, bez kolaudace atd. atd. to ani jinak dopadnout nemohlo. Nešťastným řešením během realizace bylo také probourání dna šachty, kdy spodní tlaková voda zaplavovala technologii kašny.

V roce 2015, kdy byl učiněn pokus o uvedení kašny do řádného funkčního provozu, byly zjištěny další závady a nedostatky tohoto špatně provedeného díla. Byl osazen vodoměr na přípojce, teprve poté mohlo být započato sledování úniků vody. Zároveň byl vyzván kontrolní výbor Zastupitelstva města, aby vypracoval řádnou zprávu pro jednání zastupitelstva o průběhu stavby a výsledku této zpackané realizace a odpovědnosti konkrétních osob. Bohužel bez odpovídajícího závěru.

V následujícím období (2016 – 2017) bylo provedeno monitorování kašny při dalším zkušebním provozu, byly zajištěny odborné posudky na provedené dílo a svolána jednání se zhotovitelem, dílčími subdodavateli a bývalým vedením města ve věci reklamace provedeného díla a zodpovědnosti konkrétních osob na dané stavbě. Bohužel opět bez odpovídajícího závěru. Vzhledem k absenci generálního dodavatele díla, bylo velmi problematické vymoci reklamaci po subdodavatelích.

Na základě zpracovaných odborných posudků na stav kašny bylo v roce 2017 vypsáno výběrové řízení na její opravu a uvedení do řádného funkčního provozu s odpovídající zárukou na tuto opravu. Jediný přihlášený stavebník, který podal nabídku k opravě ve výši 485.000,- Kč, písemně konstatoval, že šlo o jednoznačně špatně provedené práce, doslova napsal, že kašna je děravá jako cedník. Na 16. zasedání Zastupitelstva města dne 5. 6. 2017 nebyla tato nabídka na opravu schválena. Pro předloženou nabídku k opravě nehlasoval ani jeden ze současných zastupitelů. K opravě tedy nemohlo dojít a kašna tak nadále zůstala nefunkční.

Pouštět se do jakéhokoliv finančně náročného stavebního či jiného kroku v roce 2018, v roce volebním, bylo nad naše síly, a to i vzhledem k nekonstruktivním jednáním opozičních členů Zastupitelstva města. Tři roky jsme se snažili problém kašny aktivně řešit a zprovoznit ji v řádném funkčním režimu, včetně její nezbytné kolaudace na základě doložení všech potřebných zkoušek a dokladů, avšak jak výše dokládáme, nebylo to opravdu možné.

Odkazy na usnesení ZM a RM vztahujícím k textu a problematice kašny v průběhu tohoto volebního období: