Historie

Kandidátka LKNK ve volebním období 2006 až 2010:

admin
on Úno 16, 2019

Zvánovec Karel, MUDr. Pumprová Jaroslava, JUDr. Bednář Jaroslav, MUDr. Bílek Roman, Kostečka Vladislav, Najdr Michal, Krejník Petr, Klička Milan, Brom David, Mgr. Hes Karel, Pumpr Václav, Petrásek František ml., Mgr. Petržela Rudolf, Čáp Michal, PhDr. Rameš Václav

Členové ZM: Zvánovec Karel, MUDr. Pumprová Jaroslava, JUDr. Bednář Jaroslav – odstoupil k 09.01.2007, MUDR. Bílek Roman, Kostečka Vladislav odstoupil k 25.06.2010, Najdr Michal, Krejník Petr, Klička Milan, Brom David, Mgr. Hes Karel, Pumpr Václav – od 10.01.2007, Petržela Rudolf – od 27.06.2010

Členové RM:  Zvánovec Karel (starosta), MUDr. Pumprová Jaroslava (místostarosta), MUDr. Bílek Roman (člen – odstoupil k 17.6.2010), Kostečka Vladislav (člen – odstoupil ze zdravotních důvodů k 25.06.2010), Najdr Michal (člen), Krejník Petr (člen – zvolen k 7.7.2010), Brom David (člen – zvolen k 30.9.2010)