2010-2014, LKNK, Příspěvky

Jednání zastupitelstva 21.3.2011 bude neplatné!

admin
on Úno 16, 2019

Stanovisko LKNK:

Jednání zastupitelstva, které je svolané na pondělí 21.3.2011 bude dle názoru našeho klubu LKNK neplatné! K tomuto názoru nás vede ustanovení  zákona o obcích č.128/2000 Sb.,§ 93 odst.1. Lhůta, v níž musí být informace zveřejněna, je stanovena v kalendářních dnech. Rovněž nebyla dodržena lhůta na předání podkladů zastupitelům potřebných k projednání jednotlivých bodů.

Ani snaha našeho klubu zajistit si dostatek informací vlastní cestou (prostudováním zápisů z RM a ZM) nebyla současným vedením města vyslyšena. Jako opoziční zastupitelé nemáme dostatek informací i vzhledem k tomu, že obdržené podklady nemají odpovídající vypovídající hodnotu.

První materiály (včetně pozvánky) nám zastupitelům začaly být postupně zasílány v průběhu pondělí 14.3.2011, což je den, který minimální lhůtě dané zákonem nevyhovuje. Proti tomuto nemůže obstát tvrzení starostky města Ivy Novákové, které nám zastupitelům bylo následně rozesláno na nových pozvánkách k tomuto zastupitelstvu, kdy tvrdí, že:   Lhůta se počítá dle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §40 odst. 1 písm. a) – Správní řád. Jde o lhůtu určenou podle hodin. 

Náš názor se opírá také o vyjádření Ministerstva vnitra České republiky, které na toto vyjadřuje svůj názor v dotazech a odpovědích uveřejněných na svých stránkách v bodě 17. Tento bod přikládáme ke svému prohlášení a dáváme občanům k nahlédnutí: 

Dotazy a odpovědi

Jednací řády

zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 17.  Jednání zastupitelstva obce je svoláno např. na čtvrtek 17. libovolného měsíce. Který den musí

být nejpozději vyvěšeno oznámení o konání zastupitelstva obce? Počítá se den vyvěšení za 1. den

lhůty, započítává se i den konání zasedání zastupitelstva? Sedm dní předem – tedy stačí vyvěsit ve

čtvrtek 10. stejného měsíce?

Odpověď:

Zákon o obcích v § 93 odst. 1 ukládá, aby informace o místě, době a navrženém

programu připravovaného zasedání ZO byla vyvěšena na úřední desce alespoň 7 dní před

zasedáním zastupitelstva obce. Podle našeho názoru je proto třeba, aby informace byla na

úřední desce zveřejněna celých 7 dní předcházejících dni konání zasedání, tedy 7x 24 hodin.

Existuje sice rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které v souvislosti se zveřejňováním

dokumentu na úřední desce akceptovalo započtení dne vyvěšení i dne sejmutí z úřední desky,

nicméně soud judikoval v právně odlišné situaci (vůči stavebnímu zákonu) a nelze proto zcela

„zaručit“, že by se soudy s tímto „tolerantnějším“přístupem řídily i v právně odlišných

situacích. Informaci je proto nutné vyvěsit nejpozději 9. daného měsíce.