2010-2014, Osoby, Příspěvky

Jak je to s výpovědí ze strany Eurestu?

admin
on Úno 16, 2019

Eurest dal v Lomnici výpověď. Zde je dopis zaslaný zastupitelům, ředitelem provozu pro sektor školství fy.Eurerst, ve kterém popisuje důvody které je k výpovědi vedou.

Jablonec nad Nisou 30.12.2011
Vážené dámy, Vážení pánové,
v souvislosti s informacemi, které jsme obdrželi po posledním jednání zastupitelstva
v Lomnici nad Lužnicí, cítím potřebu uvést na pravou míru odpovědi na některé otázky, které
jsou diskutovány v zastupitelstvu i mezi veřejností.
Na začátek bych rád objasnil, jak obecně funguje po finanční stránce školní stravování
v České Republice. Jedná se o nekomerční službu, kde provoz je dotován státem – hradí mzdy
dle normativů, a obcí – zřizovatelem, který hradí všechny ostatní náklady spojené
s provozem tj. energie, teplo, provozní náklady, opravy atd. V případě, že nestačí částka od
státu, dotuje i částečně mzdy. To vše proto, aby cena oběda byla rovna hodnotě surovin,
tedy přesně tolik kolik platí rodiče. Naše společnost však celou řadu nákladů spojených
s provozem převzala na sebe.
Ekonomická situace školní jídelny v Lomnici nad Lužnicí se po celý loňský i předloňský rok
nevyvíjela příznivě a v posledním roce jsme provoz této jídelny dotovali částkou cca 25.000,-
Kč /měsíc. Důvodem pro dotování je skutečnost, že tato provozovna slouží jako referenční
závod pro oblast Jihočeského kraje i důvěra ve vedení obce, že nám tuto nepříjemnou situaci
pomůže změnit.
V poslední době však nastala změna ve vztahu zřizovatele a naší společnosti. Vedení Města
vyvíjelo značný tlak na provedení personální změny na pozici prodavačky v bufetu pí.
Zvánovcové a to z důvodu, že tato naše pracovnice cituji: „se zájmem naslouchá“
rozhovorům některých hostů, kteří se údajně vyjadřují negativně ve vztahu k morálnímu
kreditu paní starostky. Jediným řešením vzniklé situace by bylo zrušení pracovního místa
prodavačky v bufetu, což by ale znemožnilo jeho provozování z naší strany. Proto začalo
vedení města připravovat oddělení prostoru bufetu od školní jídelny. Tento bufet potom měl
být nadále provozován jiným právním subjektem. A jelikož se jedná o jedinou ziskovou část a
zdroj příjmů k částečnému pokrytí nákladů vznikajících při provozování školní jídelny,
zásadně jsme s takovýmto krokem nesouhlasili bez odpovídající kompenzace.
Protože však nedošlo k nalezení oboustranně akceptovatelných podmínek a to z důvodu
nepochopení systému financování školního stravování mezi obchodním manažerem a
vedením Města, byla na 24.10.2011 sjednána schůzka, které se za EUREST zúčastnili
obchodní ředitel pro školství Ondřej Čermák a ředitel provozu pro školství Jiří Karmazín. Ze
strany vedení města nebyly předloženy žádné návrhy, které by vytvořily prostor pro další
jednání. Vedení města naopak trvalo na uzavření dodatku č. 2, který by dále prohloubil
ztrátu této provozovny, která je již nyní značná. Jednalo se totiž o požadavek platit nájem za
využívání kuchyně. Protože zde nebyl prostor pro jakékoli vyjednávání a zástupci Města
nebyli ochotni akceptovat předložené argumenty, bylo následně rozhodnuto, že EUREST
podá výpověď této smlouvy z důvodu značné finanční nevýhodnosti.
Vedení města v čele s paní starostkou bohužel nechce slyšet jasné argumenty a naopak se
utvrzují správností svého jednání. Ve výroční zprávě společnosti si zaměnili pojem příjem
a zisk a argumentují teď nepřiměřeným ziskem společnosti. Není nám jasné, zda se skutečně
jedná o nepochopení či účelovou dezinformaci.
Představa, že v Lomnici n.L. EUREST vydělává obrovské částky je navíc jasným důkazem
totálního nepochopení systému provozování a financování systému školního stravování.
Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom vás ubezpečili, že jsme připraveni dál provozovat
školní restauraci v Lomnici nad Lužnicí, avšak za odlišných ekonomických podmínek. Věříme,
že jsme vás v minulých letech přesvědčili, že provozovat školní restauraci umíme a měníme
zaběhnuté stereotypy ve prospěch našich hostů.
Rozhodně ale nejsme schopni převzít povinnosti zřizovatele a dlouhodobě dotovat školní
provoz.

Jiří Karmazín
Ředitel provozu pro sektor školství
EUREST zařízení školního stravování spol. s r.o.
U Pergamenky 12
170 00 Praha 7