2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Jak a proč jsme tak volili.

admin
on Úno 16, 2019
Vážení, dlouho jsme se s manželem a s přáteli rozhodovali vyslovit svůj názor na povolební situaci v našem městečku. Musíme se přiznat, že jsme a dnes to můžeme uvést bohužel volili  pana doktora , neboť jsme všichni podlehli jeho argumentaci. Argumentaci o tom, jak bývalý starosta proti němu kuje pikle, jak ho chce vyhodit, udává ho, píše petice a dokonce mu nechce zkolaudovat jeho ordinaci a jak jeho rodina si s paní Němcovou nahrabala. Skutečně jsme toto slyšeli přímo z jeho úst a také četli v těch jeho letácích. Opravdu řekl větu ve smyslu, že když mne nebudete volit, tak tady nebudu.
Byli jsme zaslepeni a ze strachu, že nebudeme mít lékaře jsme neslyšeli ani neviděli jaký vlastně je, jakými lidmi se obklopil a bez nějakého velkého přemýšlení jsme šli volit, vlastně chránit našeho pana doktora. Volební letáky nezávislých jsme jen tak očima přelétli a kromě pěkného vzhledu, který nás zaujal, jsme jim nevěnovali větší pozornost.
Bylo nám sice divné, že pan doktor v ještě nedávné minulosti byl stoupencem nezávislých a pana starosty, ale jeho „přesvědčivá“ argumentace a také naše politická orientace převážili nad zdravým rozumem. Nevěřili jsme tomu, že by náš pan doktor nemluvil pravdu, vždyť přeci není možné jen tak si vymyslet, že proti němu byla napsána petice a další nařčení. Proto jsme  petici na jeho obranu samozřejmě podepsali, aniž jsme znali obsah té,  o které dnes již můžeme hovořit jako o údajné petici.
Po upozornění našich přátel, že existují webové stránky „nezávislých“ a že tedy jsou tam moc zajímavé věci, jsme si je přečetli. Hanbou jsme se mohli propadnout. Protože jsme ještě nevyhodili všechny volební letáky, srovnali jsme jejich obsahy s uvedenými na webu, zda přeci jenom nezávislý neklamou. Neklamou, dokonce jak slíbili dokládají k jednotlivým obviněním  důkazy.
Teprve teď s odstupem času si uvědomujeme a po pozorném přečtení a hlavně zamyšlením nad jejich letákem Plnění volebního programu, jsme si uvědomili, jak jsme byli zaslepeni, nechali se doslova z blbnout a tak znevážit  práci dnes bohužel bývalého starosty  a jeho kolegů.
Bohužel i   nadále jsme svědky osočování, neustálého a neobjektivního  napadání bývalého vedení radnice jak na samotném zasedání zastupitelstva města, ale také ve sdělovacích prostředcích.Takovým to způsobem zneužít vydávání místního tisku si dovolí jen málokdo. Je to průhledné,  jasné zneužívání postavení a diktátorský projev arogance moci. Byla vůbec takováto a tak často a vehementně  zmiňovaná změna v našem městě zapotřebí?
Předvolební proklamace  jsou ty tam, o slušném chování a vstřícnosti si můžeme nechat jen zdát. Arogance moci nabírá  na intenzitě. Poslední událost s opozičními zastupiteli,  upírání jejich práv, prapodivná rozhodnutí a blamáž na posledních jednáních zastupitelstvech nás vedou k závěru a pochybnostech o kvalitě současného vedení města.Vydávání, ale především obsah Lomnických listů jasně ukazuje tvůrčí hodnotu a slibovanou změnu. Kromě v krátké době obměněné  úvodní stránky a kvality papíru na nás působí zloba a arogance vládnoucí garnitury a tak zneužívání podvodně získané nadvlády k ovládání občanů a k diktátorskému řízení města.Ale i reakce, úroveň komentářů a  myšlení spřízněných duší  na těchto stránkách hovoří samo za sebe Nezbývá nám nic jiného než konstatovat : Omlouváme se!
Jméno autora na jeho žádost nezveřejněno – je k dispozici redakci stránek.