2010-2014, LKNK, Příspěvky

Bude skutečně zachován rozsah sociální péče o naše seniory?

admin
on Úno 16, 2019

Komentář LKNK k projednávanému bodu programu ze zasedání ZM Lomnice nad Lužnicí konané 19.03.2012 číslo 5 Zpráva finančního a kontrolního výboru.

ZM obdrželi zprávu FV v písemné podobě. Tato zpráva však obsahovala několik nepřesných až nepravdivých údajů. V tomto komentáři se zaměříme na problematiku zajištění poskytování sociálních služeb pro občany našeho města. Tato otázka byla vysvětlována starostkou města, ovšem byla v rozporu s informacemi získanými od ředitele firmy Ledax, o.p.s. Zástupci LKNK vyjádřili svůj názor, který podporoval zachování poskytování zmíněných služeb firmou Ledax,o.p.s. (nabízí služby pro seniory v oblasti bydlení, zdravotní péče, sociálních služeb či trávení volného času). Tento systém byl jednoročním působením ověřen a s poskytovanou službou byli klienti jednoznačně spokojeni. Což dokladuje vyjádření důvěry firmě Ledax, o.p.s., kdy na základě vypsaného výběrového řízení (nesmyslně a bezdůvodně) současné vedení města chtělo protlačit firmu jinou . O služby nové firmy neprojevil zájem ani jeden klient i přesto, že vedení města se vehementně snažilo vytvořit pro novou firmu maximální podporu a výhody. Aby zastupitelé města a přítomní občané obdrželi objektivní informace, vznesli zástupci LKNK návrh, aby byl dán prostor k diskusi přítomnému řediteli firmy Ledax o.p.s. Tuto konfrontaci však nepřipustilo současné vládnoucí osazenstvo a svými devíti hlasy arogantně tento návrh smetlo ze stolu. Takže nadále jsme byli svědky stále se opakujícími, nepodloženými, ale i nepravdivými informacemi. Do diskuse se zapojili i přítomní občané, kteří rovněž požadovali, aby byl dán prostor řediteli firmy Ledax vyjádřit se k celé záležitosti. Opět jim nebylo vyhověno. Je nasnadě zvážit, jaký je tedy hlaví důvod zrušení systému, který plně pokrývá potřeby zájemců o tyto sociální služby a znovu zdůrazňujeme jednoznačnou spokojenost klientů. Pro dokreslení matoucího projednávání této záležitosti uveřejňujeme dopis paní H. Bickové.

Dobrý den paní starostko, podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádám o informaci (odpověď) na můj níže uvedený dopis.

Na základě Vašeho včerejšího doporučení (a Vašeho tvrzení o uzavřené smlouvě mezi MěÚ Lomnice nad Lužnicí a oblastní pobočkou Charita Třeboň) a doporučení pí. Šafářové – na zastupitelstvu města Lomnice nad Lužnicí, konaného 19. 3. 2012 ve věci zajištění stravování pro rodiče (donášku jídla) v sobotu a v neděli (o víkendech) – jsem se dnes obrátila na oblastní pobočku Charita Třeboň, ohledně zajištění této služby – na p. Bickovou.

Paní Bicková mi ovšem sdělila, že Vám dne 2. 3. poslala mailem dopis s vyjádřením, že veškerá kapacita Charity k uvedenému dni je naplněná a tudíž, že Charita Třeboň není schopna jakékoliv sociální a pečovatelské služby v Lomnici nad Lužnicí pro občany v současné době zajišťovat.

Takže jste nepravdivě informovala mě, mé rodiče a všechny ostatní občany nejen na včerejším zastupitelstvu o možnosti využít pro výše uvedené účely služby Charity.

A o to víc mě zaráží, že v době, kdy jste věděla (předpokládám, že tuto informaci měli i ostatní členové rady města), že služby Charity nelze využít, jste svévolně upustila od jednání s fi Ledax, která do této doby tyto sociální a pečovatelské služby bezezbytku a naprosto bez problémů a se spokojeností občanů vykonávala a poskytovala.

Neprodleně Vás tedy žádám o sdělení (informaci), kdo bude od 1. 4. 2012 o víkendech zajišťovat donášku jídel pro občany v  Lomnici nad Lužnicí.

Hana Bicková