2010-2014, Čtenáři, Příspěvky

Bílkova desítka

admin
on Úno 16, 2019

Třetí zastupitelstvo pod taktovkou lomnické ČSSD začalo v pravdě nešťastně. Zpackaná příprava, pozdní rozeslání materiálů zastupitelům, chyby ve zprávách komisí, špatná, popř. vynechaná usnesení, jiné verze rozeslané LKNK a jiné k dispozici ČSSD způsobily již na začátku jednání protest opozice proti legitimitě zastupitelstva. Nakolik se jednalo o záměr a demonstraci moci a nakolik o čistou neschopnost se lze jen domnívat. Z dalšího jednání však vyplynulo, že jde pravděpodobně o kombinaci obou faktorů. Zastupitelé z řad LKNK se nechtěli podílet žádným způsobem na nelegálním jednání zastupitelstva a proto celý večer nehlasovali.

Opozici se několikrát podařilo usvědčit vladaře, za pomoci věcných argumentů, z nepřipravenosti a amatérizmu. Nic však nezmohli proti oranžové desítce, která hlasovala jako na povel, takže všechny přehmaty byly schváleny nebo alespoň opraveny na místě. Pokud by došlo na hlasování, že čtverec  je od zítra kulatý, bylo by pravděpodobně schváleno kompletní desítkou.

Dotazy k jednání RM pokládala hlavně opozice. Projednaných usnesení od minulé schůze zastupitelstva bylo však tolik, že pokud by se dotazovali zastupitelé na všechny nejasnosti,  schůze by skončila asi s kokrháním místních kohoutů. Další námět pro častější svolávání zastupitelstva. Ale má na tom vláda města zájem? Zajímavé bylo, že z řad ČSSD (zast. Šafářová) padl jediný dotaz a to ještě z kategorie nahrávacích, při kterém zneužil dr. Bílek prostor k odpovědi k plamenné řeči na téma dotace a k útoku na firmu Lomnice servis a minulé vedení města. (Letecký snímek nezaznamenal pětiletou výsadbu sazenic doubků. Za tuto dobu mohou vyrůst tak do jednoho metru o průměru kmínku síly prstu ruky. Ani se nenamáhal si svá tvrzení ověřit ze závěrečné zprávy o vyhodnocení dotace, tak jak mu doporučoval bývalý starosta. „Zachránit“ situaci musí tedy místní myslivecké sdružení, kterého je čirou náhodou pan Bílek členem. Určitě bylo provedeno transparentní výběrové řízení s předem jistým výhercem, přesně tak jak současné vedení před volbami slibovalo)

Finanční výbor kontroloval některé kroky exstarosty a nenechal na něm, překvapivě, nit suchou. Škoda, že bez jeho účasti, kterou na místě veřejně přislíbil a se kterou by i předsedkyně souhlasila, za což si u šéfa příliš chvály nevyslouží. Ten také v kauze rybníky připomněl, že probíhá vyšetřování postupu starosty policií a prozradil i část jeho výpovědi. To se dá považovat minimálně za neetické, ale na to se však při současné situaci ve vedení města nehraje.

Zpráva kontrolního výboru z kontroly využití dotací v Tatranu a Junáku byla zastupitelům předána se závěrem „bez závad“. Nicméně při jeho slovní interpretaci postrádal zast. Kročák peněžní deník Tatranu. Proč jeho údajné nedoložení nebylo součástí zprávy, ví asi jen on sám. Po následné diskuzi uvalil dr. Bílek požadavek na novou kontrolu v Tatranu, ovšem v rozsahu, který přísluší buď zřizovateli, nebo státním kontrolním orgánům a tím místostarosta ani město nejsou.

Není to tak dávno, co jsme slyšeli ostrou rétoriku na téma dotací s finanční účastí města. Bývalý starosta byl obviňován ze zadlužování atd. Ale co včera předvedla vládnoucí strana? Nechat si dodatečně schvalovat již podané žádosti? Až na výtku opozice se text usnesení zlomil ze …schvaluje… na …bere na vědomí…

Jednání bylo dlouhé a občané se postupně rozcházeli do svých domovů. Do konce vydrželi jen ti nejotrlejší. Odešli i ti skalní příznivci současného vedení, kteří jsou ochotni zabouřit s  nadšením na sebeabsurdnější výrok svých vyvolených (svého vyvoleného), aniž by alespoň trochu pouvažovali nad samotnou podstatou problému, natož vyřčenou pravdou, spíše nepravdou. Proti minulé schůzi bylo diváctva o něco méně. Jednání zastupitelů se  mírně zklidnilo a přešlo z osobní roviny na argumenty, což nahrává hlavně opozici, které vládnoucí garnitura svými přehmaty a chybami nabíjí ostrými a utápí se ve vlastních nepřesnostech a „pravdách“. Pokud toto tempo výroby chyb vydrží, máme se ještě na co těšit.  Paní starostka se ve vedení schůze učí za pochodu  a je na ní vidět určitý posun. Snaží se držet průběh schůze alespoň trochu kultivovaný z „taktického“ hlediska zastřený pomalejší rétorikou  i když, ale svými znalostmi a odpověďmi  ke kvalitě jednání zastupitelstva příliš nepřispěla. Výraz pana místostarosty je naproti tomu zcela jiný. Hlídání zastupitelů, aby nedejbože neprojevili svou osobní iniciativu, mu dává hodně zabrat. Zatím se mu desítku daří držet pohromadě.

Ing. Josef Holata