2010-2014, LKNK, Příspěvky

Add: Kde jsou obecní peníze?

admin
on Úno 16, 2019

Inventarizace lomnické nejen projektové činnosti:

Má spolupráce s vedením města Lomnice nad Lužnicí začala v roce 1998, kdy jsem se koncepčně podílel na prvním investičním „volebním“ programu místního klubu nezávislých kandidátů. V následujícím 13tiletém období jsem jako architekt města spoluvytvářel rozvojové plány a studie a následně konkrétní projektové podklady pro obnovu a rozvoj tohoto města a jeho překrásného okolí…

Lomnicko jsem si postupně oblíbil tak, že jsem se od ledna 2010 stal jeho trvale bydlícím občanem. Svůj vztah k tomuto místu a k lidem v něm žijícím jsem, možná trochu poeticky a osobně, vyjádřil v knize pánů Nouzy a Ettlera „Lomnicko v obrazech“.

Nemyslím si, tak jako paní A. Řepová, že v sídle místního městského úřadu leží stohy zaprášených nepoužitelných projektů v celkové zmařené hodnotě 7.248.538,- Kč. Naopak si myslím, že jsou zde uloženy řádně zpracované projektové práce v několikanásobně vyšší, dle mého názoru nevyčíslitelné hodnotě, které nejen dokumentují úsilí vedení a občanů města za minulé období, ale současně umožňují i jeho další rozvoj. A stačí docela málo. Jenom v této práci pokračovat.

Neuvěřitelné množství z těchto projektů již bylo úspěšně zrealizováno a slouží občanům a návštěvníkům města: ať už se jedná o bytovou výstavbu (RD Za Chmelnicí, BD Dr. Kuny, celkem bylo postaveno nebo zrekonstruováno cca 100 bytů), občanskou vybavenost (Lomničan, zateplení ZŠ, Farská louka, dětské hřiště u MŠ), sociální a zdravotní služby (DPS, zdravotní středisko), dopravní a technickou infrastrukturu (Nám. 5.května včetně průtahu silnice I.třídy, Palacké náměstí, ul. Slunečná, Nové Město, Třeboňské předměstí, čistírna odpadních vod včetně hlavního přivaděče, obnova takřka 80% vodovodní a kanalizační infrastruktury, kompostárna) nebo o obnovu krajiny a historických památek (Stará radnice a její nádvoří, kostel Sv. Václava včetně náměstí, naučná stezka Velký lomnický). V tomto seznamu by se dalo docela dlouho pokračovat…

Mnohé projektové práce jsou v rozpracovanosti a jako občan tohoto města bych si přál, aby se na nich pokračovalo a byly třeba v brzké době zahájeny nebo dokončeny: budova městského úřadu, tělocvična se šatnami základní školy, veřejný park s dětským hříštěm Za zdravotním střediskem, fontána a zeleň na Náměstí 5.května, kašna na Palackého nám., vzrostlá zeleň v Tyršově a Nádražní ulici, řadové garáže Fr. Kuny a Na Nábřeží, sběrový dvůr, sportovní areál Peřinka (např. ubytovací bungalovy, tenisové kurty, kryté tribuny se šatnami a hygienickým zázemím), rekonstrukce dalších ulic prostranství a souvisejících inženýrských sítí …

A jsou tam také připraveny studie a projekty, jejichž realizace je vlastně pokračováním dlouhodobé koncepce obnovy a rozvoje města vložené do územního plánu, jehož nová podoba s vizí do roku 2030 se začala v posledním období připravovat: výstavba rodinných domů např. v lokalitě Třeboňské předměstí, nová bytová výstavba Na Zlaté stoce, průmyslová zóna za tratí, vodní plochy u Lužnice, revitalizace veřejných ploch, rozšíření sportovního areálu Peřinka (např. rehabilitační a relaxační centrum, koupaliště, zřízení turistické centrály), přestavba nefunkčních nebo zdevastovaných bývalých průmyslových areálů atd.

V roce 1998 nebyl v sídle Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí (až na schválený územní plán města s minimem rozvojových ploch a děsivým obchvatem města přes území Zlaté stoky) ani jeden projekt připravený k realizaci. Období aktivních let 1998 až 2010 je v archívu městského úřadu, ale především na území a v jeho okolí, řádně zdokumentováno. Možná by stálo zato, kdyby bylo také vyčísleno, kolik z uvedených miliónů ceny „nepoužitelných“ projektových prací zaplatil stát ze svých fondů a kolik byl vlastní podíl městské pokladny.

Ing.arch. Zdeněk Urbanec