2018, Volby

Volby 2018

admin
on Led 01, 2018

Volební výsledek ve městě Lomnice nad Lužnicí ze dne 6.10.2018 – volba občanů

1.LKNK42,24%5368 hlasů6 mandátů
2.SPZL30,51%3877 hlasů5 mandátů
3.SPL19,61%2492 hlasů3 mandáty
4.ČSSD7,62%969 hlasů1 mandát

Povolební uspořádání města Lomnice nad Lužnicí ze dne 5.11.2018 – volba zvolených zastupitelů

Starosta:Petr Baštýř (SPZL)277 hlasů
Místostarosta:Ing. Vladimír Augsten (SPL)209 hlasů
Radní:MUDr. Roman Bílek (SPZL)319 hlasů
Radní:Lenka Bäumlová (SPZL)269 hlasů
Radní:Martin Chrt (SPL)224 hlasy
Předseda FV:Miroslav Řepa (ČSSD)113 hlasů
Člen FV:Alena Pobříslová (ČSSD)74 hlasy
Člen FV:Jakub Posel (SPL)153 hlasy
Člen FV:Eva Prokešová DiS. (SPL)159 hlasů
Člen FV:Vladimír Vácha (nekandidoval)
Předseda KV:Mgr. Petra Brychtová (LKNK)385 hlasů
Člen KV:Jan Bernard (LKNK)332 hlasy
Člen KV:Michal Čáp (LKNK)368 hlasů
Člen KV:Petr Dědič (ČSSD)73 hlasy
Člen KV:Josef Novák (SPL)158 hlasů
Zastupitel:PhDr. Milena Nosková Ph.D. (SPZL)327 hlasů
Zastupitel:Ing. Václav Forst (SPZL)293 hlasy
Zastupitel:Martin Němec (SPL)215 hlasů
Zastupitel:Petr Krejník (LKNK)404 hlasy
Zastupitel:Ing. Arch. Zdeněk Urbanec (LKNK)340 hlasů
Zastupitel:Ing. Eva Kubešová (LKNK)362 hlasy

Aktuálně – povolební vyjendávání:

V pondělí 22.10.2018 nám bylo oznámeno zástupcem uskupení Společně pro Lomnici (SPL), že byla dohodnuta koalice mezi nimi a Spolkem pro zdravou Lomnici (SPZL). Následně nám toto bylo potvrzeno e-mailovou formou i zástupcem SPZL. S naší účastí ve vedení města nepočítají! Pro náš klub je to, vzhledem k našemu vítěznému volebnímu výsledku, nečekaným zklamáním a mrzí nás, že nebylo možné vytvořit např. koalici s poměrným zastoupením všech subjektů. Toto rozhodnutí však respektujeme a naším cílem je nyní stát se aktivní a konstruktivní opozicí.

V této chvíli jednáme o složení 2 důležitých výborů zastupitelstva města (ZM). Finančního a kontrolního. Utvářející se vládnoucí koalice SPL a SPZL navrhuje tyto výbory pětičlenné. Do kontrolního výboru navrhují pro náš klub LKNK jedno místo, a to předsedy, kterého si již bez nás vybrali i jmenovitě a následně pak jedno místo řadového člena ve finančním výboru pod předsednictvím zvoleného zastupitele za ČSSD. S touto nabídkou ovšem nemůžeme souhlasit. Vzhledem k našemu volebnímu výsledku si představujeme naši nadpoloviční účast v obou výborech ZM a chceme trvat na tom, abychom byli konstruktivní, zodpovědnou většinou obou výborů. To znamená i s jejich předsednictvím. Naší další důležitou podmínkou je náš vlastní výběr kandidátů a současně trváme na tom, aby byly oba výbory tříčlenné.

Jsme toho názoru, že nižší počet členů výboru je menší zátěží městského rozpočtu a po zkušenostech z minulého volebního období, že je také tento počet vhodnější a obratnější co do potřebné akceschopnosti příslušného výboru. Myslíme si, že tyto požadavky jsou legitimní v podmínkách zastupitelské demokracie, kdy bývá pravidlem obsazenost daných výborů ZM opozicí, obzvláště pak s naším volebním výsledkem. Doufáme, že naše návrhy budou akceptovány a nově vytvořená vládnoucí koalice (SZL+SPZL) dostojí svým předvolebním slibům, že chce spolupracovat se všemi.

Za LKNK, Petr Krejník

LKNK děkuje tímto všem voličům, kteří nám dali důvěru v těchto volbách. Děkujeme Vám za vítězný volební výsledek 42,25% a děkujeme také, že jste dali především důvěru jedničce naší kandidátky panu Petru Krejníkovi s nejvyšším počtem 404 platných hlasů. Slibujeme, že uděláme maximum pro to, abychom dokázali, ve spolupráci napříč všemi zvolenými zastupiteli, vytvořit fungující pracovní prostředí ve prospěch všech obyvatel města. O průběhu povolebních vyjednávání Vás budeme pravidelně informovat a povedeme je s cílem zodpovědně pracovat pro všechny občany našeho města.