Lomnický klub nezávislých kandidátů – LKNK, vznikl v roce 1998 v období příprav komunálních voleb. Skupina lomnických občanů, která nechtěla být politicky vázaná s žádnou politickou stranou, měla zájem působit na komunální úrovni v Lomnici nad Lužnicí s cílem aktivně se zapojit na rozvoji našeho města. Veřejnost nebyla tehdy celkově spokojena se stavem, úrovní a občanskou vybaveností města a spíše přetrvával názor o prohlubování a zaostávání  rozvoje města. Byla zanedbána základní infrastruktura, bytová oblast, péče o seniory, odpadové hospodářství, péče o památky, rozvoj turistického ruchu, školství, kultury a sportu.

LKNK, připravil pro tyto volby v roce 1998 skutečně odvážný a ambiciózní plán rozvoje města Lomnice nad Lužnicí s výhledem  přesahující jedno volební období. Velká důvěra občanů našeho města po tři následující volební období nám všem umožnila tento odvážný plán postupně naplňovat.

Chceme poděkovat za tuto důvěru a spolupráci. Odvedli jsme beze studu poctivé dílo, jehož výsledky jsou zjevné a můžeme být právem na toto období hrdi.

V této cestě hodláme i nadále pokračovat, v rámci možností prosazovat svůj volební program a s vaší podporou usilovat o další obnovu a rozvoj našeho města.

Kandidátka LKNK ve volebním období 2018 až 2022:

Krejník Petr, Ing. Arch. Urbanec Zdeněk, Ing. Kubešová Eva, Čáp Michal, Bernard Jan, Mgr. Brychtová Petra, Šafářová Vendula, Volf Karel, Mgr. Kroupová Denisa, František Píša, Mgr. Nohavová Helena, Brom David, Velich Josef, Najdr Michal, Klička Milan

Kandidátka LKNK ve volebním období 2014 až 2018:

Zvánovec Karel, MUDr. Pumpová Jaroslava, Krejník Petr, Najdr Michal, Ing. Arch. Urbanec Zdeněk, Chrt Martin, Bc. Kroupová Denisa, Bicek Radek, Bernard Jan, Ing.Kubešová Eva, Nohava Václav, Brom David, Volf Karel, Klička Milan, Velich Josef

Členové ZM: Zvánovec Karel, MUDr. Pumpová Jaroslava, Krejník Petr, Najdr Michal, Ing. Arch. Urbanec Zdeněk, Chrt Martin,  Brom David

Členové RM: Zvánovec Karel (starosta), Krejník Petr (2.místostarosta), Najdr Michal (člen), Ing. Arch. Urbanec Zdeněk (člen)

Kandidátka LKNK ve volebním období 2010 až 2014:

Zvánovec Karel, MUDr. Pumpová Jaroslava, Najdr Michal, Krejník Petr, Ing.Kubešová Eva, Nohava Václav, Brom David, Kukačka Vladimír, Volf Karel, Klička Milan, Němcová Jaroslava, Pumpr Václav, Velich Josef, Kostečka Vladislav, Mgr. Petržela Rudolf

Členové ZM: Zvánovec Karel, Krejník Petr, MUDr. Pumprová Jaroslava, Najdr Michal, odstoupil k 22.12.2010, Ing.Kubešová Eva –  od 23.12.2010

Kandidátka LKNK ve volebním období 2006 až 2010:

Zvánovec Karel, MUDr. Pumprová Jaroslava, JUDr. Bednář Jaroslav, MUDr. Bílek Roman, Kostečka Vladislav, Najdr Michal, Krejník Petr, Klička Milan, Brom David, Mgr. Hes Karel, Pumpr Václav, Petrásek František ml., Mgr. Petržela Rudolf, Čáp Michal, PhDr. Rameš Václav

Členové ZM: Zvánovec Karel, MUDr. Pumprová Jaroslava, JUDr. Bednář Jaroslav – odstoupil k 09.01.2007, MUDR. Bílek Roman, Kostečka Vladislav odstoupil k 25.06.2010, Najdr Michal, Krejník Petr, Klička Milan, Brom David, Mgr. Hes Karel, Pumpr Václav – od 10.01.2007, Petržela Rudolf – od 27.06.2010

Členové RM:  Zvánovec Karel (starosta), MUDr. Pumprová Jaroslava (místostarosta), MUDr. Bílek Roman (člen – odstoupil k 17.6.2010), Kostečka Vladislav (člen – odstoupil ze zdravotních důvodů k 25.06.2010), Najdr Michal (člen), Krejník Petr (člen – zvolen k 7.7.2010), Brom David (člen – zvolen k 30.9.2010)

Kandidátka LKNK ve volebním období 2002 až 2006:

Zvánovec Karel, JUDr. Bednář Jaroslav, PhDr. Rameš Václav, MUDr. Bílek Roman, MUDr. Pumprová Jaroslava, Najdr Michal, Klička Milan, Souček Miroslav, Petrásek František ml., Brom David, Frolík František, Mgr. Hes Karel, Mgr. Petržela Rudolf, Pumpr Václav, Kail Jan

Členové ZM: Zvánovec Karel, JUDr. Bednář Jaroslav, PhDr. Rameš Václav, MUDr. Bílek Roman, MUDr.Pumprová Jaroslava, Najdr Michal, Klička Milan, Souček Miroslav, Petrásek František ml., Brom David, Frolík František

Členové RM: Zvánovec Karel (starosta), JUDr. Bednář Jaroslav (místostarosta), PhDr. Rameš Václav (člen), MUDr. Bílek Roman (člen), MUDr. Pumprová Jaroslava (člen)

Kandidátka LKNK ve volebním období 1998 až 2002:

Zvánovec Karel, JUDr. Bednář Jaroslav, MUDr. Bílek Roman, MUDr. Pumprová Jaroslava, PhDr. Rameš Václav, Novák Josef, Petrásek František, Kail Jan, Vrchota Vladimír, Mgr. Hes Karel, Peter Arnošt, Bicek Rostislav, Němcová Dagmar, Pumpr Václav, Mgr. Petržela Rudolf

Členové ZM: Zvánovec Karel, JUDr. Bednář Jaroslav, MUDr. Bílek Roman, MUDr. Pumprová Jaroslava, PhDr. Rameš Václav, Novák Josef, Petrásek František, Kail Jan, Vrchota Vladimír

Členové RM: Zvánovec Karel (starosta), JUDr. Bednář Jaroslav (místostarosta), PhDr. Rameš Václav (člen), MUDr. Bílek Roman (člen), MUDr. Pumprová Jaroslava (člen)